Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 28. 11. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Rudyard Kipling:
Moc bez odpovědnosti je odvěkou výsadou kdejaké běhny.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2942x)
Váš rok
(02. 01. 2018, 2534x)
Spojení duší
(23. 08. 2018, 2487x)
Co nás provází
(29. 01. 2018, 2376x)
Pracujte v souladu se svou duší
(14. 12. 2017, 2235x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Komentáře

ke článku: Morální předpisy stanovené jógou
ze dne 13.04.2007, autor článku: Od čtenáře

Komentář ze dne: 04.06.2007 13:36:52     Reagovat
Autor: [Zdeněk J.] - Zdeněk Juřík (zd.jurik@seznam.cz)
Titulek:
Zdá se, že morální předpisy máme v krvi. Proto žádný komentář. Opravdu je máme v krvi?

Komentář ze dne: 04.06.2007 14:30:31     Reagovat
Autor: [zulu] - zulu (z.zulu@seznam.cz)
Titulek: jsou to předpoklady pro praxi ...
díky za článek a připomenutí :-) je to předpoklad a na to se zapomíná, obchází se to ... dokonce jsem byla seznámena i s názorem, že samotné praktikování (mentální klid, meditace) a zejména kontemplace vede sama od sebe ke tříbení etických a morálních hodnot, takže se "učitel" především zajímá o to, zda je adept schopný praktikovat v tomto smyslu ... "Zbav se tedy posledních amorálních strusek tím, že budeš neustále dbát o mravní a duševní čistotu. Zbavuj se jich tím, že začneš považovat za svou denní potřebu přát dobro všem bytostem jak na zemi, tak i v duchovních (astrálních) oblastech. Pak budeš moci přistoupit ke svatému konání, jehož pravidla zní : I. 1. Vyhlazovat světské myšlenky, spontánní (živočišné) pocity a depresivní duševní stavy. 2. Vyhladit zájem o všechny světské věci a dění, které se tě přímo nedotýkají. 3. Cvičit pozice a fyzický i duševní klid za účelem zharmonizování nitra a celé bytosti vůbec. 4. Cvičit se v bdělos

Komentář ze dne: 04.06.2007 14:31:31     Reagovat
Autor: [zulu] - zulu (z.zulu@seznam.cz)
Titulek: Re: jsou to předpoklady pro praxi ...
II. 1. Pozorovat vlastní bytost, především tělo, a zpřítomňovat si ji ve vědomí. 2. Modlit se nebo odříkávat duchovní průpovědi nebo se duševně povznášet k tomu, co se vyznačuje božskými kvalitami, za něž se považuje např. nadšení, pocity štěstí a touha po dobru. 3. Nepřetržitě zachovávat vyšší zřetele, upínající se k nejvyššímu cíli, totiž k duchovnímu osvobození. 4. Setrvávat v duševní kázni, která má zajistit, aby mystická snaha nebyla nikdy opuštěna pro pochybnosti nebo kolísavost. Výsledkem tohoto úsilí musí být to, že vyvstane žádoucí duševní orientace ( k duchovnímu světu nebo ideálu) a budou získány podmínky pro rozvoj mystických kvalit ; kromě toho bude získána kontrola nad duševní činností a tendencemi.

Komentář ze dne: 04.06.2007 14:31:58     Reagovat
Autor: [zulu] - zulu (z.zulu@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: jsou to předpoklady pro praxi ...
III. 1. Vyvolat pohodu prostřednictvím dobře kontrolovaného duševního unesení (extáze). 2. Zpřítomňovat si ve vědomí sebe sama, především však své tělo a tímto způsobem sdílet se svou bytostí tuto pohodu, která se musí projevit v nadsvětských stavech nálady. 3. Usilovat o to, aby celá bytost byla trvale prostoupena dobrými (duševními) stavy, odrážejícími se v blažených pocitech. 4. Věnovat pozornost pouze těmto blaženým pocitům za nepřetržité kontroly stavů denního vědomí, aby byla ovládnuta všechna vytržení. Výsledkem těchto úsilí je rozvoj božského prožívání a tím stavu dhjány, její tendence je k božskému vytržení , k samádhi.

Komentář ze dne: 04.06.2007 14:32:46     Reagovat
Autor: [zulu] - zulu (z.zulu@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: jsou to předpoklady pro praxi ...
IV. 1. Myslit na sebe v božském, ale dobře kontrolovaném unesení (vytržení), což je klasickým mystickým soustředěním. 2. Setrvávat vědomím v úplném osamocení (nezávislosti) s tendencí k božskosti. 3. Chránit postřehy, vnímání, vědomí a dýchání přede vším, co není absolutnem, případně nediferencovaným transcendentnem. 4. Zprostit vědomí sebe sama závislosti na času a prostoru a vzhledem k tomu nereagovat na nic, co může být viděno, slyšeno, cítěno, zjištěno, uvědomováno, čili setrvávat v naprosté duševní nepohnutelnosti, v čirém světle dokonalé volnosti vztahující se k vlastní bytosti, kterou člověk normálně pociťuje a kterou si může normálně uvědomovat. Výsledkem bude duchovní ztotožnění s božstvím nebo absolutnem, čili samádhi jakožto stav vykoupení zaživa.

Komentář ze dne: 04.06.2007 14:33:29     Reagovat
Autor: [zulu] - zulu (z.zulu@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: jsou to předpoklady pro praxi ...
Veliký cíl, totiž vykoupení, je abstrakcí pro každého z těch, kdo v sobě nosí byť jen nepatrnou stopu světskosti a instinktivnosti. Všechno, co náleží do těchto dvou forem živočišnosti, musí být vyhlazeno hlubokým zaměřením bódhisattvického ducha, který je kvalitativně opakem ducha sobeckého. Veliký Cíl ukáže, že je jediným domovem, do něhož se musí jednou vrátit všichni ti, kdo se cestou inkarnacemi ztratili v sansáru, ošálení zdáními, která jím před očima kouzlil zevní svět. Nechť je tedy nauka ukazatelem nejvyšší cesty, pravého úsilí a opravdového vykoupení ! Květoslav Minařík

Komentář ze dne: 04.06.2007 16:11:09     Reagovat
Autor: [Andegard] - Andegard (elaela@seznam.cz)
Titulek: Aštávakra pravil králi Džanakovi:
"Toužíš-li po osvobození, můj milý, vyhýbej se smyslovým požitkům, jako by byli jedem. Trpělivost a přímost, soucit, jasnou mysl a pravdivost si osvojuj, jako by byly mlékem krávy, která právě vrhla telata." Začátek Aštávakragíty, její celý text: http://osviceni.unas.cz/texty/astavakra.html

Komentář ze dne: 04.06.2007 20:55:05     Reagovat
Autor: [Zdeněk J.] - Zdeněk Juřík (zd.jurik@seznam.cz)
Titulek: Morálka z jiného úhlu
1.část : Jógická nauka formuluje mravní přikázání takto : * neničit úmyslně životy * neubližovat nikomu ani činy, ani myšlenkami, ani pocity * nelhat ani sobě, ani jiným ( je lépe mlčet než lhát ) * nezcizovat nikomu nic žádným způsobem ( rukama ani myslí ) * nežít pudově

Komentář ze dne: 04.06.2007 20:56:55     Reagovat
Autor: [Zdeněk J.] - Zdeněk Juřík (zd.jurik@seznam.cz)
Titulek:
2.část : Výsledkem tohoto umravnění je : 1. vytvoří se podmínky k odvrácení případného nebezpečí ztráty života násilím 2. odvrátí se případné nepřátelství 3. rozvine se moc pravdy 4. vzniknou příznivé existenční podmínky 5. bude dosaženo vykoupení ze sféry trpících bytostí

Komentář ze dne: 04.06.2007 20:57:49     Reagovat
Autor: [Zdeněk J.] - Zdeněk Juřík (zd.jurik@seznam.cz)
Titulek:
3.část : Logické důvody pro získání těchto výsledků jsou : * Neničením životů se vytváří ochranná atmosféra duchovní povahy, která sama zabraňuje jiným bytostem, aby pojaly myšlenku ničit nebo zabít toho, kdo také životy neničí. * Neubližováním přestává člověk probouzet v jiných lidech reakce nepřátelské povahy. * Pravdomluvností se vytváří soulad mezi slovem, myšlenkou a představou, což vede k pravému poznání sebe sama a k síle slova. Touto silou se stane skutkem to, co bylo vyjádřeno. * Když člověk nekrade, získá důvěru jiných lidí, takže ho přestanou duchovně střežit a zabraňovat mu v tom, aby získal majetek. * Potlačením pudů začne být jednání určováno zřeteli, které vedou vysoko nad sféru povšechných rozporů.

Komentář ze dne: 04.06.2007 23:25:43     Reagovat
Autor: [zulu] - zulu (z.zulu@seznam.cz)
Titulek: Re: ne-ubližovat
ani myšlenkou, ani slovem, ani činem ... to je velké praktikování samo o sobě ... velmi těžké praktikování ... vzorem může být i Jeho Svatost ... :-)

Komentář ze dne: 04.06.2007 23:54:33     Reagovat
Autor: [zulu] - zulu (z.zulu@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: ne-ubližovat
tak velmi těžké praktikování, že kdo se o to i jen pokusil tak ví ... tady není sebemenší místo o nějakou ukřivdněnost nejen vůči sobě, svým blízkým, ale ani vůči přátelům a světu a je velmi, velmi těžké ... praktikování ... že vše je vůle Pána ... tady musí nastoupit naprostá odevzdanost ¨:-)

Komentář ze dne: 05.06.2007 01:30:52     Reagovat
Autor: [Andegard] - Andegard (elaela@seznam.cz)
Titulek: Ich liebe dich, mein Führer!
Je to tak Zulu. A nemusíš s tím ani ven. Už proto, že když s tím jdeš ven, tak to trošku prodáváš. (...už má svou odměnu) A taky se tím mnoha zmatkům vyhneš, jako to naše "milujeme Hitlera".

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
16. 11. 2020:

Profesor dr. Ivo Budil: "Bylo by nespravedlivé popírat obrovské vzepětí emocí v listopadu 1989 spjatých právě s osobou Václava Havla. Ocitl se zkrátka ve správný čas na pravém místě...
Bylo to skutečné národní společenství, naplněné pozitivní energií a historickým optimismem. Zrodila se mobilizující a osvobozující vize, která mohla dát českému národu obrovský rozvojový impulz. To, že k tomu nedošlo, mělo několik příčin. Především jsme byli navzdory různým vzletným frázím západních státníků řazeni do mocenského bloku, který objektivně prohrál čtyřicetiletý konflikt. A jak prozíravě prohlásil keltský náčelník Brennus v roce 387 před Kristem po vítězství nad Římany: „Běda poraženým.“ Česká republika byla do nového evropského ekonomického systému začleněna jako závislá a využívaná periférie, jejíž produktivita, pracovní síly a potenciál měly primárně pomoci posílit zhoršující se výkonnost západoevropského hospodářství. Významná část místní politické elity, a to v čele s Václavem Havlem, si tuto skutečnost buď vůbec neuvědomovala, nebo zmíněné kolonizaci přímo napomáhala...
"

Celý článek...


03. 11. 2020:

Publicista a spisovatel Benjamin Kuras: "Mimořádně komická jsou – po všech těch neprokázaných nařčeních Trumpa – nyní naopak prokázaná odhalení hrátek Bidenova syna Huntera s Ukrajinou, Ruskem a Čínou, nalezených v porouchaném laptopu, který ten trouba nechal v opravně a zapomněl si jej vyzvednout. Figurují tam dolárky za zprostředkování kontaktu na Bidena, když byl viceprezidentem. Jako třeba měsíční padesátitisícové platby od ukrajinského energetického holdingu Burisma nebo tříapůlmilionový šek od manželky bývalého moskevského starosty. Teda bylo by to komické, kdyby na tom nebylo tragické to, že polovině Američanů to nevadí."

Celý článek...


01. 11. 2020:

Blesk ty fotografie nepořídil, Blesk ty fotografie koupil. Víte, co to znamená? Ministr zdravotnictví padl na politickou provokaci,“ řekl ve studiu ČT24 komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček.

Celý článek...


27. 10. 2020:

Profesor Ivo Budil: "Přiznám se, že neznám žádného novináře z Blesku, ale domnívám se, že nejde o poeticky naladěné a citlivé osoby chodící o půlnoci o samotě rozjímat na opuštěné hradby Vyšehradu o smyslu českých dějin. Ten člověk tam bezpochyby šel za určitým cílem, který splnil. Nenazýval bych ho jednoduše udavačem, protože prostě dělal svoji práci. Pan profesor Prymula náležel mezi mocné muže, kteří mají vlivné nepřátele. Podobné praktiky jsme v české politice zažili již mnohokrát, a to včetně svržení předsedy vlády. Pan profesor Prymula není prvním a ani zdaleka posledním, komu se něco podobného přihodilo...
Problém České republiky spočívá v tom, že mocenské jádro Evropské unie má zájem na tom, udržovat ji v polokoloniálním či periferním postavení, k čemuž slouží liberálně levicové a aktivistické politické strany, mainstreamová média a akademické kruhy. Jakýkoliv náznak lidového vůdce, který by české společnosti umožnil plně využít její potenciál, tedy musí být zničen či diskreditován.
"

Celý článek...


27. 10. 2020:

Jaroslav Štefec: Něco tady smrdí. A hodně. Akce, jejímž cílem byla likvidace Romana Prymuly a jeho odstavení z postu ministra zdravotnictví má všechny atributy klasické operace bezpečnostních služeb. Prolhané, plné podivností a postavené na písku. Takže kdybych si mohl tipnout, směřovaly by moje úvahy spíše než oblíbeným „směrem Moskva“ (případně Peking) daleko pravděpodobnější českou cestou, případně směrem k našim „spojencům“. Podivností typu „agenta s kufrem plným ricinu“ je víc než dost. Počínaje otázkou, kdo poslal fotografa bulvárního plátku v daný čas na dané místo, až po „podivné“ znalosti jistého Moravce, takto naduté a arogantní hlásné trouby antibabišovské tak zvaně „veřejnoprávní“ televize...
Ten, kdo celou akci připravil a naplánoval, rozhodně počítal s reakcí „antirouškařů“ a dalších obhájců „práva na vymření půlky národa“, samozřejmě té, v níž nebudou oni...

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!