Nový model řízení společnosti

Autor: Ohnutek Jiří <@>, Téma: Ekologie, Vydáno dne: 11. 11. 2003

Další úvahy nad modelem fungování a řízení společnosti pro 3. tisíciletí.

NOVÉ HNUTÍ (Charta 97)

Nový model řízení společnosti - pro 3. tisíciletí
(první návrh ze dne 16.11.1999) číst odspodu nahoru - "Pyramida"

 

Vyšší úrovně koordinačně obousměrně propojeny
___________________________________________________________________________

Místní - základní úroveň
___________________________________________________________________________

Správní management - úředníci - realizátoři, kteří na pokyn rady moudrých provádějí -
realizují nejlepší vybraná praktická opatření. Nezbytná je zpětná vazba - jejich stálá kontrola.
__________________________________________________________________________

Rada moudrých - zastupitelé, svobodně vybraní (zvolení přímou volbou na určité období,
nepředkládají program), nejmoudřejší osobnosti s praktickými zkušenostmi, morálně etickým
kreditem, ekologicky gramotných. Rada posuzuje (analyzuje - vyhodnocuje) a kvalifikačně
ohodnocuje předkládaná řešení. Třídí je a předává na příslušnou úroveň, kam svou závažností
přináleží - správním úředníkům k realizaci.
___________________________________________________________________________

Jedinec - řešitel, předkládá věcný návrh řešení (viz diskusní fóra - pracovní metodika)
problému nebo komplexu problémů. Téma si sám svobodně vybírá, je přesvědčen o jeho
správnosti a o tom, že to je nejlepší způsob, co a jak dělat. Je-li řešitel zklamán posudkem
rady základní úrovně, může své informace zaslat dále.
___________________________________________________________________________

Dané úrovně řízení jsou: místní - základní úroveň, krajská úroveň, státní - regionální úroveň
… až světová univerzální úroveň.

Poznámka: Jedná se o otevřený, permanentní, pružný, stavebnicový (mozaika) - dynamický
systém řízení. Přijaté návrhy určené k realizaci doporučuji přiměřeně (jakožto výsledek práce
- ne politického žvanění) finančně ohodnotit.

Pro založení nové politické síly se musíme vrátit až do dob OF a OH a vytvořit NOVÉ
OBČANSKÉ HNUTÍ pro každého. Současně je třeba co nejrychleji přecházet na "nový
model řízení
" (viz výše), kde bude mít každý jednotlivec možnost veřejně předkládat
nejlepší alternativní řešení.

Jiří Ohnutek - Rosnička ecology - NOVÉ HNUTÍ
Kancelář: Nové hnutí, Šmejkalova 86, 616 00 Brno-Žabovřesky, tel. 05 / 41 21 39 33