Šiva Natarádž - tančící Šiva

Autor: JiHo <jiho@jitrnizeme.cz>, Téma: Tantra, Zdroj: André Van Lysebeth: Tantra, Vydáno dne: 05. 12. 2003

Soška tančícího Šivy je dosti známá, v Indii je velmi populární a také u nás ce často objevuje v různých prodejnách s orientálním zbožím. Proto přinášíme alespoň její velmi stručný popis.

Šiva Natarádž - tančící Šiva

(komentář v obrazech)

Známá soška tančícího Šivy je plná symboliky. Setkáváme se s ní velmi často a často nám není úplně jasný význam jednotlivých gest a symbolů. Šiva ničitel - ničitel démonů a ochránce hledajících, bůh tantriků, manžel bohyně Párvatí (vzývané i pod jmény Gaurí, Kálí, nebo Durga).

Tančící Šiva - Natarádž