Rituál jako stavební jednotka nové kultury

Autor: Valpurga <hanaevans@yahoo.co.uk>, Téma: Witchcraft, Zdroj: Bohyně, Vydáno dne: 15. 12. 2003

Článek ze stránek Bohyně převzat se svolením Valpi a doplněný o háčky a čárky (Starhawk, Truth or Dare).Jedním z výborných nástrojů tkalců kultury je rituál. V roztříštěném světě žijeme v začarovaném kruhu ničivých vzorů. Rituál nám může pomoci obnovit kulturu života.

Rituál je způsob určení a zintenzívnění hodnoty. Měsíc přibývá a ubývá, a my si toho sotva všimneme. Ale když poznamenáme její změny (Luny) rituálem, ztotožníme se s jejími cykly. Při novém Měsíci je nám připomenuta naše vlastní síla začít, při úplňku si připomeneme a posílíme to, co se v našich životech snažíme přivést k naplnění. Když Měsíc ubývá, vše pouštíme. Měsíční cyklus na sebe bere novou hloubku významu a změny v našich životech se integrují s proměnlivostí sil kolem nás.

Rituál je způsob, jakým kultura uzákoňuje a potvrzuje vlastní hodnoty. Přechody, které kultura označí rituálem, se považují za důležité. Ty, které zůstanou neoznačené, se stávají nezajímavými. V této kultuře se jen málo ženám věnuje nějaká pozitivní oslava, která by označila jejich první menstruaci. Začátek ženství se stává dobou studu či rozpaků, a ne dobou hrdosti, kdybychom však tuto dobu oslavovali, hluboce bychom potvrdili hodnotu ženiny vlastní, v těle zakořeněné, síly.

Rituál se může stát svobodným prostorem, otvorem vytrženým v tkanině kontroly. Tradiční fráze Řemesla "mezi světy" na sebe bere nový význam: stojíme jednou nohou za institucí ovládání, druhou nohou v jiném světě mystérií, a spojujíce oba jsme most, který do každodenního světa vnáší pocit posvátného. A tak se to každodenně mění, prohlubuje, až to posvátné jako podzemní proud opracuje ovládání odspodu.

Tvorba živých vzorců nám není cizí. Je to prostá a běžná schopnost. "Moc dělat budovy krásnými je uložena v každém z nás - dělat z nich ta nejkrásnější místa, jaká jste kdy viděli nebo o jakých se vám snilo. Máte moc to vytvořit, právě v této chvíli, tak, jak jste..."

Rituál a mýtus jsou jako zárodečné krystaly nových vzorů, které v závěru přetvoří kulturu kolem nás. Vize, které sdílíme, činy, které vykonáme, činí naše vnitřní hodnoty hmatatelnými.

Žijeme prodchnuti velkými silami udržujícími život, které do sebe vtahujeme a zase je vyplivujeme ven jako mořští živočichové, kteří se živí vodou oceánu. V určitých chvílích můžeme cítit, jak se tyto přílivy a odlivy pohybují skrze nás. Smysl rituálu je vytvořit situace, ve kterých tyto chvíle mohou nastat.

Rituál je vzorová akce. Tradiční formy a procesy rituálu jsou přibližnými pravidly řešícími problémy, která platí, otevřeme-li se velkým životním silám.

Vzory rituálu společně tvoří řeč, která může být pojmenovaná a popsána právě tak, jako například vzory architektury. Stejně jako budova musí mít vchod, i my potřebujeme přechod ke vstupu do rituálního prostoru a času. Čarodějnice tak činí pomocí uzemnění se, očištění a vytvoření kruhu. Každá kultura má svou specifickou tradici, ale každá nás přenese přes hranici, za všední starosti do říše tajemství.

Když provádíme rituál opakovaně, vytvoříme si repertoár vzoru. V různých tradicích budou různé, ale nebudou si navzájem odporovat, protože jsou různými způsoby řešení stejného problému. Žádný není lepší nebo horší, jen jako správný nám připadá v tu kterou chvíli.

Vzory rituálu stanoví podmínky potřebné k léčení a svobodě. V rituálu si ceníme jeden druhého pro naše samotné bytí. Vidíme Bohyni, Bohy, živé v každém z nás. Rituál samotný dává hodnotu jakékoliv změně nebo přechodu, které označuje.

V rituálu vytváříme symbolicky prostor ochrany a bezpečí, ve kterém zlomíme nadvládu (našeho vnitřního Kritika) a svobodně vyjádříme, cokoli přijde. Pustíme posuzování, bereme to, co každý nabízí, jako dary, ne jako představení, které máme kritizovat. Jsme si v kruhu rovni, sloužíme pouze energii, která nás obnovuje, když se skrze nás pohybuje. Rituál nás vyživuje tím, že označuje cykly zrození, růstu, rozkladu a obnovy, které nás udržují živé.

Rituál může být předáván z generace na generaci, a může být vymyšlený, vytvořený, zkritizovaný a předělaný, aby naplnil potřeby naší komunity a naší doby. Když se to, co v rituálu funguje, opakuje, po čase to na sebe vezme svou vlastní sílu. Ponořit se jednou nahý do oceánu na zimní rovnodennost znamená dotknout se divokosti živlů. Nořit se každý rok, s celou komunitou, znamená posbírat tu divokost a vplést ji do pramenů a cyklu našich vlastních životů, takže se stane živou částí našich dějin, kdy si každoročně, v šoku z chladu, vzpomeneme, co to bylo, co jsme v předchozích letech pustili: svatební věnec darovaný vlnám, když manželství odumřelo, titulní stránka novely, která nebyla nikdy vydaná, strach. Také vzpomínáme na síly, které jsme vyvolali, a na změny, které jsme učinili, a na změny živlů kolem nás: rok, kdy stále pršelo, rok, kdy byly nádherné západy slunce, rok, kdy jsem byla v Nikaragui a potají s přáteli utíkala z kostela, abychom se vrhli do teplého, fosforeskujícího zálivu Corinto.

Dokonce i v jednotlivé tradici, jako je čarodějnictví (witchcraft), se rituály liší. Také se mění, rostou a vyvíjí, zakoření v určitých místech a odráží určitě momenty v historii komunity. Rituál, který je živý, neustrne ve formě. Když zapisujeme rituál, riskujeme, že jej zabijeme. To, co tady předkládám, jsou formy a techniky, které byly vyvinuté v mé vlastní komunitě nebo v mé vlastní práci. Nereprezentují witchcraft jako celek, ale mé vlastní názory. Zůstanou živé, pokud je vezmete jako návrhy, jako osnovu, která má podnítit představivost; zahynou, pokud je budete považovat za nezměnitelné, univerzální a konečné.

Tradice zachovává užitečné vhledy, nástroje a techniky. Čarodějnictví nás učí celkový vzor rituálu, jehož každý prvek je sám o sobě vzorem. Rituály v této knize nejsou specifické pro čarodějnictví, ale následují skryté struktury rituálu Řemesla.

Rituál Řemesla začíná přechodem vstupu: očištěním a uzemněním se. Pak vytvoříme posvátný prostor utvořením kruhu. Do posvátného prostoru zavoláme aspekty síly, Bohyně, Bohy, předky. Čarujeme, tzn. skrze zpěv, vyprávění, tanec, meditaci, bubnování nebo vizualizaci měníme vědomí, vybuzujeme sílu, cestujeme v představách. Obvykle končíme hostinou - sdílením jídla a pití jako hmatatelné formy vzájemné péče - a pak uděláme přechod návratu a otevřeme kruh.

Abychom porozuměli rituálu, musíme rozumět magickému konceptu energie. Představujeme si energii jako sílu, která proudí našimi těly ve vzorech, které se můžeme naučit identifikovat. Energie, které Činané říkají chi, Havajané mana, Japoncí ki, proudí skrze všechny živé a neživé věci. V rituálu ji vybudíme a vytvarujeme ji do vzorů, které nám mohou přinést to, co vizualizujeme. I když je energie méně hmatatelná než hmota, učíme se uvědomovat si ji, vnímat, někdy vidět, a vědomě ji zaměřovat. Můžeme každý z těchto vzorů nechat proměnit v situaci, která podporuje svobodu.

Starhawk, Truth or Dare