Mantry (3.)

Autor: Ukázka z knihy <@>, Téma: Jóga, Zdroj: Z CD Manter H. Marshalla, Vydáno dne: 23. 12. 2003

Překlad textů z CD manter Henryho Marshalla a také z CD Nada Shakti Samadhi. Část třetí, slovníček a "Samadhi".Slovníček sanskrtských výrazů a poznámky k výslovnosti

V původní výslovnosti se r vyslovovalo jako r, v novoindické výslovnosti se vyslovuje jako ri - například Kršna se vyslovuje Krišna, i když správná sanskrtská výslovnost je Kršna. Při přepisu výslovnosti do angličtiny a následně do češtiny dojde ke značnému zkreslení výslovnosti původních sanskrtských výrazů.

Ještě k přepisu - Bůh s velkým B je vždy vyhrazen pro nejvyšší skutečnost, případně pro nejvyšší trojici védského náboženství: Brahma Stvořitel, Višnu Udržovatel a Šiva Ničitel. Tato trojice představuje atributy Nejvyšší Skutečnosti, Jediného Bytí. Ostatní bohové indického pantheonu jsou již psáni s malým b. Stejně tak Bohyně s velkým B je vyhražena pro nejvyšší ženský aspekt Bytí, případně ženské protějšky Brahmy, Višnua a Šivy (to je Sarasvatí, Lakšmí a Párvatí)

ádi - první, počátek, nejdříve

aim - semenná mantra (bídža) pro léčení nemoci nevědomosti

amritamgamaja - nesmrtelnost

asatoma - nepravda, lež

avatár - vtělení Boha na zemi

bhakti - láska, oddanost, bhakti jóga

brahma - nejvyšší duchovní princip, absolutno

Brahma - Bůh Brahma Stvořitel, tvořivý aspekt boží

buddhi - inteligence, moudrost; manželka Ganéši, dcera Brahmy a Sarasvatí

čamúndajaj - zabíjející démony duality; Bohyně Durga

déva - zářivý; bůh

Dévakínandana - = syn Dévakí”, jedno ze jmen Krišny

dharma - zákon, ctnost, náboženství, povinnost

Dharma - bůh Dharma

dúm - semenná slabika (bídža) pro léčení různých forem zranitelností

Durga - manželka Boha Šivy, děsivý aspekt Párvatí

Ganéša - syn Šivy a Párvatí; odstraňovatel překážek, bůh se sloní hlavou, manžel bohyně Buddhi

Gopala - pastýř krav které symbolizují duši; Gopala - Krišna v mládí pásl vesnické krávy

ham - slunce, kladný princip života, vdech; zde se jedná o neosobní Já, bídža mantra pro léčení hrdla, plic a imunitního systému

Hanúman = Hanúmataj - mytologický opičák, oddaný Bohu (Rámovi), kterému láska dala nepřemožitelnost; také rytmický dech - viz pránajáma

Hari - paprsky světla; zářící, bohabojný; jedno ze jmen Boha Višnu

hrím - bidža mantra pro léčení chudoby ve všech formách; odkazuje na Mahálakšmí

húm - mocný zvuk pro ochranu, vyzařující z čakry v pupku (manipúry)

džaj - vítězství, sláva (aleluja); zisk

džjotirgamaja - světlo

jóga ­ jednota, sjednocení, věda o duši, definována Patandžalim jako neutralizace změn a pohybů mysli

Kešavadas - služebník Pána

kirtan - inspirovaná hudba a zpěv; opakování

Krišna (Kršna) - inkarnace Boha Višnu, moudrý a nádherný milenec

kundaliní ­ životní síla, Hadí Síla, svinutá na spodním konci sušumny (v múládháře)

Mahálakšmí ­ síla ochrany a dohatství, Bohyně prosperity a bohatství; manželka Boha Višnu

mara ­ smrt

mukunda ­ osvoboditel

manóraman ­ okouzlující

manóvritanusarinim ­ dobrá přání; vážně míněná žádost

mantra ­ doslova: to co chrání mysl; slova síly; řeč nebo modlitba; mystický verš, magická formule která chrání a vede mysl

mantra kirtan ­ mantry s hudebním doprovodem

mata ­ matka

mritjorma ­ smrt

Murari ­ "Ničitel démona Mury"

nam ­ jméno, identita

namaha ­ pozdravy

namastasje ­ pozdravy

namo ­ jméno

ÓM ­ nekonečno bez projevu; kosmická vibrace, která je zdrojem všeho projeveného ("Na počátku bylo Slovo"); na počátku mantry může být chápáno jako 'staň se', jednoduše 'ano'. Obdoba staroegyptského Amen, které se dostalo i do křesťanství.

Panduranga ­ Bůh jako bílé světlo; desátá inkarnace Boha Višnu

Paramešvara ­ nejvyšší Pán, nejvyšší vyjádření Božství

Párvatí ­ sladká oslňující síla transcendence a zničení nevědomosti; manželka Boha Šivy, matka Ganéši

patím ­ manžel

patita ­ utlačovaní

patním ­ manželka

pavana ­ pozvednout

pránajáma ­ rytmické dýchání, dávající kontrolu nad životní energií; vztah k Hanumanovi; čtvrtý stupen Patandžaliho osmidílné jógy

Radha ­ vlna; inkarnace primárního aspektu Mahálakšmí

Radha Soami ­ oblast mimořádně čistého duchovního povznesení, na které se věci poprvé objevují z nebytí; vědomí mimo mozkovou činnost

Raghupati Raghava ­ odkazuje na historii Rámy jako sestoupení vysoce rozvinutých bytostí (synové Raghu), známých jako sluneční rasa

rádža ­ král, vznešený

Rám = Ráma ­ okouzlující král, který byl vtělením Boží Lásky; manžel Síty; perfektně vyvážená mužská sluneční energie (Ra) a ženská měsíční energie (Ma); sedmá inkarnace Boha Višnu

sadgamaja ­ pravda

satguru ­ pravý guru; "vznešený odstraňovatel temnot"

sant ­ svatý

Sarasvati ­ inspirace, tvořivá síla; Bohyně hudby, moudrosti a inteligence, manželka Boha Brahmy

sarva bhutešu ­ všechny bytosti

sat ­ pravda, pravdivý, vznešený

sat nam ­ jméno je pravda; pravda je identita

šakti ­ ženská energie; Bohyně; manželka Boha Šivy, jako vědomí je ve skutečnosti mužská, jako síla je ve skutečnosti ženská

šánti ­ mír

Šiva ­ mužské vědomí; ničitel nevědomosti; manžel Šakti (=Párvatí, Durga, Kálí ­ různé sapekty Bohyně); ničivý aspekt Boha; Pán Nadsmyslna

Síta ­ manželka Rámy; inkarnace Mahálakšmí (bohyně hojnosti)

soami ­ oceán (též vajíčko)

Šrí ­ síla; odkazuje na Sítu / Mahálakšmí, sílu (šakti) Rámy ­ inkarnace Boha Višnua

tamasoma ­ temnota

tantra ­ tantrajóga je věda o dosažení nadvědomí (transcendence) pomocí sexuality; princip akce a pracovní rámec všeho živého


Nada Shakti - Samadhi

 

Gájatrí mantra - Mantra osvícení

 

Óm Bhurbhuvásváh Tat Saviturvarénjam
Bhargódévasja Démahí Dhjójóna Pračódaját

Meditujme na Zářivé Světlo Boží Přítomnosti, abychom očistili a osvítili naše Bytí a všechny světy.

 

Rama, Rama

 

Prema Mudita Mana Se Koho - Ráma, Ráma, Rám
Papa kote Dukha Mite Leke Ramanam
Bhava Samudra Sukha Danava Eka Ramanam
Prema Mudita ...
Mahadeva Satata Džapata Devja Ramanam
Káší Marata Mukta Karata Kahata Ramanam
Prema Mudita ...
Mata Pita Bandhu Sakha Sabahi Ramanam
Bhakti Džanana Dživana Dhana Eka Ramanam
Prema Mudita Mana Se Koho - Ráma, Ráma, Rám

S milující a šťastnou myslí vzývejme jméno Rámy. To odstraní veškeré hříchy a všechny bolesti skončí. Tento zpěv je šťastnou loďkou, ve které přepluješ oceán života. I Bůh Šiva si vždy opakuje božské jméno Rámy. Umírajícím se dostane vysvobození ve vzývání jména Rámy. Ráma je otec, Ráma je matka. Ráma je bratr a přítel. Pokladem života všech zbožných lidí je opakovat jméno Rámy.

 

Sita Ram

 

Raghupati Raghava Radža Ram
Patita Pavana Sita Ram
Sita Ram Sita Ram
Badža Tu Pyare Sita Ram
Íšvara Allah Tere Nam
Sabako Sanmati De Bhagavan
He Bhagavan He Bhagavan
Sabako Sanmati De Bhagavan

Pán z Raghu, král dynastie Raghu, král Ram, Sita Ram, který je utěšitelem ponížených. Příteli, vzývej jméno Sita Ram. Íšvara i Allah jsou jména jednoho a téhož Boha. Ach Bože, dej všem dost duchovní síly. Pane, ach Pane, dej všem dost duchovní síly.

 

Asato Ma Sat Gamaja - Z neskutečného ke skutečnému

 

Asátó Má Sat Gamaja
Tamasó Má Džjótir Gamaja
Mrtjóma Amritam Gamaja

Veď nás od neskutečného ke skutečnému, veď nás z temnot ke světlu, veď nás ze smrti k nesmrtelnosti

 

Purnamadah - Modlitba Jednoty

 

Purnamadah Purnamidam
Purnat Purnamudacjate
Purnasja Purnamadaja
Purnameva Vasišjate

Tento (Bůh) značí dokonalost, tento (Vesmír) značí dokonalost, neboť dokonalost vyvěrá z téže dokonalosti a bere na sebe podobu dokonalého celku dokonalosti (Vesmíru) a Bůh pořád má význam dokonalého celku.

 

Ja Déví - Modlitba k Božské Matce

 

Ja Déví Sarvabhutešú Šántirupena Samštitá
Namastasjá Namastasjá Namó Namáh

Pokloňme se Božské Matce, jež přebývá ve všech stvořeních ve jménu pokoje. Klaňme se teď a stále znovu. Zpívejme chválu Matce.

 

Murali Krišna - Zpěv k Bohu

 

Murali Krišna, Mukunda Krišna
Mohana Krišna, Krišna Krišna
Gópi Krišna, Gopala Krišna
Góvardhána-Dhára, Krišna Krišna
Rádha-Krišna, Bála Krišna
Rasa-Vilóla, Krišna Krišna
Širdi-Krišna, Párti-Krišna,
Šrí Satja Sájí, Krišna Krišna

Vzývejte jméno Krišny - Mukunda, Mohan, Gopala, Govardhanadhara, Radha-Krišna, Širdi Bába, Satja Sáí Bába

 

Twameva Mata - Modlitba odevzdání se

 

Twamevá Mátá Ča Pita Twamevá
Twamevá Bandu Ča Sakha Twamevá
Twamevá Vidya Dravinam Twamevá
Twamevá Sarvam Mama Déva Déva

Ty jsi mou matkou, Ty jsi mým otcem, Ty jsi mým přítelem a společníkem, Ty jsi mojí moudrostí i bohatstvím. Ty jsi mým vším, mým počátkem i koncem Ó můj Pane.

 

Lóká Samastá - Modlitba pro blaho všech

 

Sarvéšam Šwastír Bhavatu
Sarvéšam Šantír Bhavatu
Sarvéšam Púrnam Bhavatu
Sarvéšam Mangalám Bhavantu
Lóká Samasthá Sukhinóh Bhavantu
Lóká Samasthá Sukhinóh Bhavantu
Lóká Samasthá Sukhinóh Bhavantu

Nechť všechna stvoření dojdou naděje a štěstí. Nechť všechna stvoření dojdou míru. Nechť všechna stvoření dojdou plnosti. Nechť všechna stvoření jsou blahoslavena. Nechť jsou všechna stvoření všech světů šťastná.

 

Džóti, Džóti - Světlo Světel

 

Džóti, Džóti Swayam
Džóti, Džóti Param
Džóti, Džóti Arul
Džóti, Džóti Šivam
Váma Džóti, Sama Džóti, Vána Džóti, Džnána Džóti,
Máha Džóti, Joga Džóti, Váta Džóti, Náda Džóti,
Ema Džóti, Vjáma Džóti, Eru Džóti, Víru Džóti,
Eka Džóti, Eka Džóti, Eka Džóti Džótiye

Světlo, ó Světlo Vnitřní záře, Světlo, ó Světlo Absolutna, Světlo, ó Světlo Dobroty, Světlo, ó Světlo Naděje, Světlo, ó Světlo Šivy, Světlo Luny, Božské Světlo, Světlo Moudrosti, Světlo Nebe, Světlo Jógy, Světlo Větru, Světlo Zvuku, Světlo Radosti, Světlo Vod, Světlo Slunce, Životadárné Světlo, Jediné Světlo. Dej nám Světlo, Světlo Světel!

 

Džaja Narájani - Pozdrav Božské Moci

 

Džaja Narájani Namastuté
Guru Déva, Guru Máta, Haré Haré
Óm Namo Bhagavate Namo Namo

Pozdrav Božské Moci, Guru­Bohu, Guru­Matce. Pozdravy, poklony a zpěvy, bez ustání a stále.