Citáty, aforismy, výroky (6.)

Autor: Eliška Špotáková <eliska.sp@seznam.cz>, Téma: Moudra, Vydáno dne: 20. 01. 2004

Dílo Chalila Džibrána je nekonečným náhrdelníkem perel moudrosti ... každý si v něm můžeme najít tu svou "pro štěstí"....

A já pravím,

že život je skutečně temnotou,

není-li v něm úsilí,

a veškeré úsilí je slepé, není-li

spojeno s poznáním,

a všechno poznání je marné,

není-.li spojeno s prací,

a všechna práce planá,

není-li spojena s láskou...

Práce je zviditelněná láska.

A nemůžete-li pracovat s láskou

ale jen s nechutí, pak bude lépe,

když opustíte své dílo,

posadíte se u chrámových vrat

a budete brát almužny

od těch, kdo pracují s chutí.

Chalil Džibrán