Meditace Ty jsi Bohyně

Autor: Valpurga <hanaevans@yahoo.co.uk>, Téma: Witchcraft, Zdroj: Bohyně, Vydáno dne: 18. 02. 2004

Úžasný rituál nejen pro ženy. Vřele doporučujeme nejen číst, ale také vyzkoušet. Se svolením Valpi převzato ze stránek Bohyně a doplněno o háčky a čárky.

Podle Hallie Austen Iglehart, 1999

Jde o skupinovou meditaci k uzemnění, vystřeďovaní a propojení se, ale s úpravou je vhodná i pro jednotlivce. Můžete si ji namluvit na kazetu a zpětně se jí nechat vést. Pro zesílení účinku zde uvádím také návrh na předchozí očistu od negativních emocí a vyznačení kouzelného kruhu. Kteroukoli z těchto tří částí můžete použít odděleně a libovolně kombinovat ve své vnitřní práci.

Očista slanou vodou
(podle Spiraldance, Starhawk)

(Jde o jednu ze základních meditací pro jednotlivce, které bychom měli praktikovat pravidelně. V době zvýšené tísně nebo deprese, nebo když na sebe bereme velkou zodpovědnost, je vhodné ji praktikovat dvakrát za den.)

Náplň šálek vodou. Pokud máš vlastní rituální pohár, je to ještě lepší. S athame (rituální nůž) přidej tři špetky soli a zamíchej to proti směru hodinových ručiček.

Seď s tímto šálkem na klíně. Dovol, aby se Tvé strachy, starosti, pochyby, nenávisti a zklamání vyplavily na hladinu vědomí. Vnímej je jako černý proud, který se z Tebe vyplavuje spolu s dechem a proudí do šálku, kde jej slaná voda rozpouští. Dej si čas na to, abys ses cítil(a) hluboce očištěn(a).

Nyní šálek zdvihni. Zhluboka dýchej a ciť, jak do sebe vtahuješ sílu ze země, jako bys byl/a stromem, který s každým nádechem cítí energii země proudit kořeny vzhůru do svého těla. Ať ta síla plyne do slané vody, až voda začíná viditelně zářit bílým světlem.

Popíjej tu vodu. Když ji cítíš na jazyku, věz, že jsi zvnitřnil/a očistnou, léčivou sílu. Strach a nespokojenost se transformovaly v sílu změny.

Vodu, která Ti zbyla, vylej do proudícího potoka. (Ač v těchto dekadentních dobách nejbližší potok zřejmě proudí naší kuchyňskou výlevkou a do odpadního potrubí...:)

Meditace, tak jako rituál, může být pro zesílení účinku prováděna v kouzelném kruhu, který je nádobou na zvýšenou energii. Pro příklad uvádím jeden ze způsobů vyznačení kruhu, ale můžete použít jakýkoliv jiný, včetně vlastního, intuitivního způsobu.
(Tento způsob je podle Faery tradice, začíná severem a pokračuje po směru slunce = hodinových ručiček)

"Při zemí, která je Jejím velkým tělem,
při vzduchu, který je Jejím sladkým dechem,
při ohni Jejího jasného a věčného ducha
a při vodách Jejího živého lůna,
kruh je vyznačen.
Rituál začíná."

Tato slova pronášíme, zatímco pomocí kouzelného nástroje (meč, nůž, hůlka, pero, květina, kost - cokoliv je pro vás nejvhodnější; pera jsou nejmilejší lidem, kteří jsou proti užívání nože či meče v rituálu) vyznačujeme obrys kruhu okolo našeho meditačního prostoru.

Jiná možnost je v každém směru/prvku rýsovat ve vzduchu pentagram. Začínáme spodním levým vrcholkem a pokračujeme k hornímu středovému vrcholku atd., po posledním vrcholku hvězdy narýsujeme kolem pentagramu kruh - po směru hod. ručiček, který všechny vrcholky propojí:

Sever:
"Při zemi, která je Jejím velkým tělem,

Východ:
při vzduchu, který je Jejím sladkým dechem,

Jih:
při ohni Jejího jasného a věčného ducha

Západ:
a při vodách Jejího živého lůna."

Zacelte kruh tím, že se dotknete svého výchozího bodu na severu. K vycentrování kruhu můžete namířit nástroj nad hlavu a říct:

"Při všem, co je nad námi (nahoře),
..a pod sebe:
a při všem, co je pod námi (dole),
Kruh je vyznačen. Rituál začíná!"

Spiritualita Bohyně rozeznává, že veškerý život je jedna velká síť, že každý z nás je buňkou ve Velkém Těle Bytí. Základní součástí léčení nás samých i naší planety je rozvzpomenuti se na tuto moudrou pravdu. Neobjevujeme nic nového: prostě otevíráme oči tomu, co už je. Když zapomeneme, že jsme posvátní, ztratíme své rodné právo na mír, vášeň a radost. Když zapomeneme, že veškerý život je svatý, ztratíme své spojení s planetární životní silou a chováme se způsoby, které tu životní sílu ničí. Ztrácíme se v nižším světě, který je pouze stínem naší právé přirozenosti.

Tato meditace slouží k tomu, abychom se rozvzpomenuli, že jsme Bohyní, Kýmkoliv Ona pro nás je. Pomůže vám zažít vaše Svaté Já, aby se toto vědomí stalo jedním s každou buňkou vašeho fyzického těla.

(Tečky symbolizují pauzu mezi slovy)

Napřed zavřete oči. Zhluboka se několikrát nadechněte a vydechněte a uvolněte jakékoliv fyzické, psychické nebo emocionální napětí, které vám brání být plně teď a tady......Nádech nosem.....Výdech ústy.....Ciťte, jak se svaly celého těla uvolňují a klesají k Zemi. Nádech.....a výdech, nyní spolu se zvukem uvolnění.....Nádech.....Výdech.....

Nyní ať se váš dech ustálí v břiše......Představte si, že tam je dlouhá šňůra, kořen, který vychází z vaší kostrče, základny páteře, a pokračuje dolů k Zemi..... Ciťte, jak se ten kořen natahuje dolů, skrze povrch, na kterém se nacházíte, dolů do Země. Naberte do sebe energii Země, skrze nohy, nahoru páteří, do břicha, do hrudi, krku a hlavy...... Vtahujte do sebe energii Země a pociťujte, jak prozařuje vaše tělo, zatímco udržujete své spojení s Matkou Zemí.

Pociťujte, čím pro vás esence Bohyně je...... Je to Síla? Soucit? Moudrost? Jaké další vlastnosti má?.....Nyní se otevřete tomu, aby ve vás vyvstala vnitřní představa, obraz toho, co nejlépe vyjadřuje tyto kvality. Možná bude mít lidskou formu, může to být zvíře anebo to bude Země sama...... Všimněte si barev, které se objeví. Jsou světlé?.....Temné?.....Jakou strukturu má Bohyně?..... Pojí se k Ní nějaké zvuky nebo vůně?.....Jaká energie nebo pocit Ji obklopuje?.....

Dovolte energii, aby se stala světlem...... Jakou barvu to světlo má?..... Ciťte, jak to světlo vychází z Bohyně a jde k vám......Ať tahle energie z Bohyně obklopí vaše krásné fyzické tělo...... Ciťte, jak vstupuje do břicha a odtud vyzařuje do nohou..... pánve.....hrudníku.....krku.....ramenou.....paží a rukou.....do lýtek.....chodidel.....do hlavy. Ciťte, jak září z vašeho středu a naplňuje vaše tělo.

Nyní vizte a ciťte formu Bohyně, jak vstupuje do vaší formy, takže Její energie úplně splývá s vaší......Pociťujte, jak Její bytost naplňuje každičkou buňku vaší bytosti......Zhluboka se nadechněte a vnímejte se jako Bohyně, která dýchá...... Rozeznejte svůj tep srdce jako tep srdce Bohyně ...... svůj dech jako Její dech......Pociťujte a vězte, že buňky vašeho těla jsou buňkami těla Bohyně...... Zůstaňte chvíli v tomto vědomí..... Jaký máte tělesný pocit?.....Emocionální pocit?..... Jaké je vaše vědomí?.....( věnujte alespoň 30 sec a více prožití tohoto pocitu)

Nyní si představte, že máte tuto kvalitu prožitku ve svém každodenním životě...... Jaké by to bylo?..... Co by bylo jiného?.....Vizte, ciťte a vězte, že máte tento zážitek ve svém denním životě...... Vězte, že tohle je to, kdo skutečně jste.....drahocenní..... svatí.....součástí bohaté sítě života, které říkáme Planeta Země......

Vraťte pozornost na svůj dech v břiše...... Dovolte, aby z hloubky vaší Bytosti vyvstal zvuk......zvuk, který oslavuje to, kým jste..... Jestli se vaše tělo chce nějakým způsobem pohybovat, dovolte to....... (můžeme přidat hudbu - bubny, flétna, didgeridoo aj.)

Věnujte čas tomu, aby se zvuk vybudoval a pak přirozeně ustoupil. Můžete si pomoci mručením aj......Otevřete oči a podívejte se kolem sebe..... Vizte ostatní lidí jako manifestace Bohyně......podívejte se jim do očí, přičemž zůstávejte uzemnění a vystřeďění v sobě...... Můžete vzít ty, co jsou k vám nejblíže, za ruce......Nyní se podívejte za vaší skupinu a rozpoznejte Bohyni, jak se manifestuje ve zbytku světa......Zhluboka se nadechněte a při výdechu vyšlete tu energii ven, jako zvuk vyzařující do celého světa tak, aby ostatní bytosti rozeznaly své bytí Bohyně...... Nyní se dotknete Země a poděkujte Ji za svůj život...... Nakonec se postavte a řekněte třikrát, nahlas, pokaždé důrazněji:

"Bohyně je živá!"....."Bohyně je živá!"....."Bohyně je živá!"

(Převzato z www.goddess2000.org)

Po meditaci energii uzemněte tím, že se dotknete, dlaněmi nebo tělem, Země, a dovolíte, aby se do Ní přebytečná energie vrátila a recyklovala se.

Otevřete kruh tím, že jej vyznačíte v opačném pořadí....a nakonec:

"Kruh je otevřený, ale nezlomený,
kéž je mír Bohyně navěky v našich srdcích,
v radosti se sejdeme a rozejdeme a sejdeme se zas!"

(Hančin krkolomný překlad, "češtější" alternativy vítány:))