Vzpomínka na FESTIVAL BOHYNĚ

Autor: Eliška Špotáková <eliska.sp@seznam.cz>, Téma: Witchcraft, Vydáno dne: 20. 08. 2004

Listovala jsem svými poznámkami a vypadl založený text - nádherná slova, která zazněla na letošním Festivalu Bohyně, konaném ve Skalce u Doks. Na těchto stránkách jste si mohli prohlédnout spoustu fotografií z festivalu. Následující slova vám mohou přiblížit atmosféru a "ducha" festivalu.

Tyto výzvy Bohyně Matky a Hvězdné Bohyně jsou pradávnou a velmi známou "hymnou" čarodějek a vyznavačů Bohyně. Neznáme původního autora, datum vzniku ani původní autentickou podobu, ale tato slova jsou hluboce vryta do morfického pole nesčetným recitováním Výzvy Bohyně při Jejích rituálech po staletí.

Přeložila je pro nás z verze podle Starhawk Hanka Evans - Valpurga, v jejímž srdci se zrodila myšlenka uskutečnit tento festival v naší zemi. Jsem jí vděčná za lásku a energii, kterou do splnění svého snu vložila. Bylo úžasné a nabíjející tam být. Zvláště slova Hvězdné Bohyně se hluboce dotýkala mého srdce a mé nejhlubší intuice.

 

Naslouchejte slovům Velké Matky, která za dávných časů byla zvaná Artemis, Astarte, Dione, Melusina, Afrodita, Ceridwen, Diana, Arionrhod, Brigid a mnoha dalšími jmény:

"Kdykoliv máte potřebu něčeho, jedenkrát do měsíce, a nejlépe když je Měsíc v úplňku, sejděte se někde na tajném místě a uctívejte Mě v duchu Královny všech Moudrých. Budete osvobozeni od svých pout a na znamení vaší svobody buďte nazí při svých rituálech. Zpívejte, hodujte, tančete, hrajte a milujte se, vše v Mé přítomnosti, protože Má je extáze ducha a Má je také radost na Zemi. Protože Mým zákonem je láska ke všem bytostem. Moje je tajemství, které otevírá dveře mládí, a Můj je pohár vína života, který je Ceridweniným kotlem, jenž je svatou číší nesmrtelnosti. Dávám poznání věčného ducha a po smrti dávám mír a svobodu a setkání s těmi, kteří šli před vámi. Nevyžaduji počin obětí, neboť vězte, že Já jsem matka všech věcí a Má láska se vylévá na Zemi."

 

Slyšte slova Hvězdné Bohyně, v prachu z Jejichž chodidel rodí se nebesa a Jejíž tělo obklopuje vesmír:

"Já, jež jsem překrásnou zelení země a bílým měsícem mězi hvězdami a mystérii vod, volám tvou duši, aby povstala a přistoupila ke Mně. Neboť Já jsem duše přírody, která dává vesmíru život. Ze Mne povstávají všechny věci a do Mne se zase musí navrátit. Ať je Mé uctívání v srdci, které se raduje, neboť věz - veškeré akty lásky a potěšení jsou Mými rituály. Ať se krása a síla, moc a soucítění, důstojnost a pokora, smích a úcta nacházejí uvnitř tebe. A ty, kdož usiluješ o Mé poznání, věz, že tvé hledání a touha ti nepomohou, pokud nepochopíš Tajemství: jestliže to, co hledáš, nenacházíš uvnitř sebe, nikdy to nenalezneš venku. Neboť věz, že Já jsem s tebou byla od počátku a Já jsem to, čeho dosahuješ, když přestává tvé toužení."