Oslava ženy

Autor: Valpurga <hanaevans@yahoo.co.uk>, Téma: Witchcraft, Vydáno dne: 24. 11. 2004

Chtěla bych vám předložit několik cvičení a rituálů podle Starhawk (kniha TRUTH of DARE, Encounters with Power, Authority, and Mystery; Harper&Row,1987), které se výborně hodí pro ženské skupiny, ačkoli samozřejmě nejsou určené jen pro ně. Protože jsem si musela zvolit rod, dovolila jsem si neutrální rod v angličtině převést do ženského rodu (a ten také nadále používám), abych tak přispěla k vyrovnávání energií, ale tyto instrukce původně byly i nadále budou věnovány obojímu pohlaví.

Jsou to opět cvičení zaměřená především na naši oslavu, posílení a léčení, protože dříve než se můžeme pustit do hlubších vod vztahů, dobrodružství a cest, potřebujeme být jako doma samy v sobě, cítit svůj střed a svou vnitřní sílu. Prostřednictvím těchto rituálů se také sbližujeme se skupinou, učíme se o sebe navzájem pečovat a být částí skupinové energie.PŘEDSTAVTE SVÉ TĚLO

(Toto cvičení jsem se naučila od Luisy Teishove.)

Sejděte se v kruhu. Jedna po druhé si navzájem představte svá těla. Představte všechny jeho části. Řekněte, co vám vaše tělo dalo, a jeho historii.

Potom si popovídejte o tom, co je pro vás všechny společné a co je pro každou jiné. Co jste objevily a naučily se?

Zvolte si nějaký způsob, jak své tělo oslavit.

RITUÁL CHVÁLENÍ TĚLA

Vytvořte posvátný prostor. Poté, co jste představily svá těla, začněte bubnovat a zpívat chanting, nebo si pusťte nějakou živou hudbu. Spontánně tančete. Jedna z vás začne tím, že vtančí do středu kruhu. Ostatní ve skupině ji oceňují výkřiky chvály a ocenění. Když první žena skončí, vrátí se do kruhu mezi ostatní a zvolí další, která půjde doprostřed. Pokračujte, dokud se všechny nevystřídáte, a pak prostě tančete tak dlouho, jak se vám bude chtít.

Mnoho lidí se stydí tančit před ostatními, ale tento rituál nám přinese užitek, když to překonáme, odstrčíme všechny hlasy, které nám říkají, "Neděláš to dobře. Vypadáš jako blázen." Radost z oslavy pochází z toho, když vidíme, jak lidé, když tančí, odhalují něco že své podstaty.

OSLAVA TĚLA

Vytvořte posvátný prostor na nějakém příjemném místě; ideální je tiché místo u rybníka nebo u řeky, nebo na odlehlé prosluněné louce či v soukromé místnosti pokryté měkkými dekami a polštáři, ozářené svitem svíček a zkrášlené květinami, s připraveným masážním olejem. Sejdete se. Svlékněte se a "představte svá těla".

Jedna z žen si lehne doprostřed. Skupina ji masíruje, pozvolna a dlouho, a nešetří slovy chvály nad tělem této ženy.

Vystřídejte se ve středu všechny. Ideální je skupina do pěti lidí; potom skupina pravděpodobně pocítí únavu.

Na závěr této oslavy uspořádejte hostinu a rozpusťte posvátný prostor.

ZPÍVÁNÍ JMÉNA

Jednoduchá verze:

Ženy ve skupině jedna po druhé zpívají své jméno, a to tak tvořivě, jak která dokáže. Skupina po každé ženě jméno opakuje jako způsob její afirmace.

Těžší verze:

Výzva spočívá v tom, že zpíváme své jméno tak, abychom odhalily skupině svou sílu. Vždycky, když žena zazpívá své jméno poprvé, skupina na to odpoví kritikou a povzbuzením:

"Ale prosím Té, my víme, že máš mnohem víc síly!"

"Jdi do toho, ukaž se nám!"

"To bylo dobré, ale můžeš být ještě silnější!"

Opakujte proces podruhé a potřetí. Když je skupina po třetím zazpívání jména spokojena s tím, že zpěvačka opravdu ukazuje svou sílu, začne zpívat její jméno po ní, mohou se připojit bubny a potlesk.

TANEC SÍLY

Skupina zpívá, bubnuje, tleská, vytváří rytmus a zpívá chanting v kruhu.

Jedna žena skočí doprostřed a tančí tak, aby skupině odhalila svou osobní sílu. Nebo každá z vás může říct něco o tom, kde nachází sílu. Skupina ji může afirmovat písní, chantingem, zpíváním jejího jména nebo voláním "Ache - acheo!" (slovo z tradice Yoruba označující osobní sílu - když jej vykřikujeme, jakobychom říkaly, "Víc síly Tobě!")

Když tato žena opouští střed, vybere další, která půjde tančit do kruhu.

ŠÁTKOVÝ TANEC

Tento tanec přibližuje způsob, jakým síla a inspirace plyne od jednoho člověka k druhému.

Do středu kruhu dejte na hromádku barevné šátky. V posvátném prostoru bubnujte a zpívejte chanting nebo pusťte nějakou dynamickou hudbu. Jakmile některá z vás pocítí impulz, vezme šátek a začne tančit. Až ji opustí inspirace, podá šátek další (ta ho může nebo nemusí chtít - ale tak už inspirace funguje). Pokračujete do té doby, než energie pro tento rituál pomine.

Při jídle diskutujte o tom, jak se energie pohybovala a plynula. Chtěly jste šátek, když vám jej někdo podal? Vzaly jste si jej, když jste chtěly? Předaly jste jej dál, když vás inspirace opustila? Jaké jste měly pocity, co jste v duchu slyšely, jak jste činily každé rozhodnutí? Jak velké, hlasitě a divoké jste si dovolily být? Co vám pomohlo nebo co vás blokovalo v tom, abyste byly ještě divočejší?

LÉČIVÝ RITUÁL

Léčení, které si poskytujeme navzájem, je hmatatelný způsob, jak o sebe pečovat. Samotný rituál vytváří léčivý prostor. Ale někdy chceme rituál specificky zaměřit na tělesné nebo emocionální léčení.

Jednoduchý přístup k léčení spočívá v tom, že si v mysli vytvoříme obraz léčení. Žena, která podstupuje léčení, nechá do své myslí vstoupit obraz reprezentující energie, které potřebuje. Samotný proces volby této představy je částí léčebné práce; učíme se tak rozpoznat to, co potřebujeme a požádat o to.

Žena popíše tuto představu skupině. Skupina si ji může vizualizovat nebo ji fyzicky reprezentovat: obrázkem, symbolem obsahujícím barvy, byliny, polodrahokamy, či předměty, které představují to, čeho je třeba. Žena pak vstoupí doprostřed kruhu. Ostatní mohou položit ruce na její tělo, nebo - pokud to není vhodné - a tom je nutné mluvit předem, dát ruce nad její fyzické tělo, ale tak, aby byly stále v její auře, v její energii.

Uzemněte se, začnete zhluboka dýchat a představujte si energii, jak vystupuje že země a proudí dolů z nebe. Je důležité představit si energii, jak proudí skrze vás, ale nepochází z vás, protože jinak byste brzy vyčerpaly své osobní zásoby energie a unavily se. Vizualizujte si léčivý obraz ve své myslí a představujte si, jak jej energie naplňuje skrze vaše ruce a dech. Někteří lidé si energii rádi představují jako oheň nebo světlo, nebo tekutinu, jako je voda. Najdete si symbol, který vyhovuje vám. Opakujte jméno léčené ženy, zpívejte nebo beze slov zvučte, abyste naplnily léčebnou představu silou.

Například: představme si, že Rose je ve středu kruhu a má zápal plic. Chce, abychom si představovaly, že ji sluneční paprsky vysušují tekutinu na plicích. Zhluboka dýcháte se zavřenýma očima a vizualizujete si sluníčko, jak ji svítí na hrudník. Můžete na ní položit ruce, nebo ji vezměte za ruce a představujete si, jak se vás dech a hlas stává zlatým, tekutým ohněm, a ten naplňuje slunce, a to září ještě silněji a vydává že sebe léčivé teplo. Zpíváte její jméno. Energie vyvrcholí a pak ji uzemníte tak, že se dotknete země a necháte ji klesnout zase zpátky do země.

Dejte pozor na to, abyste opravdu po léčení energii uzemnily, protřeste ruce, abyste se tak symbolicky zbavily jakýchkoli nechtěných energii, které jste si mohly nabrat.

Někdy má tento proces pozoruhodné výsledky, někdy se zda, že se nic nezměnilo; tato žena však pocítila, že je milovaná, ceněna a že je o ní pečováno, což je léčením samo o sobě.