Země a kosmos začátkem roku 2005

Autor: JiHo <jiho@jitrnizeme.cz>, Téma: Astronomie, Vydáno dne: 03. 01. 2005

25. prosince ve 3 hodiny středoevropského času došlo poblíž Saturnova měsíce Titanu k oddělení modulu Huygens od sondy Cassini. Sonda Huygens má na Titanu přistát 14. 1. 2005.

Titan je největší Saturnův měsíc, je větší než Merkur a jen o něco málo menší než Mars. Má hustou atmosféru s vysokým obsahem dusíku a methanu, atmosférický tlak při povrchu má být asi o polovinu vyšší než na Zemi.

Přistávací manévr začne 14. ledna po desáté hodine středoevropského času vstupem modulu do husté atmosféry. Když Huygens po asi 140 minutovém průletu atmosférou Titanu úspěšně přistane, měl by sondě Cassini předávat údaje o podmínkách na Titanu dokud jeho přístrojům budou stačit baterie. Cassini potom odvysílá nasbíraná data směrem k Zemi.

A co uvidíme na noční obloze?

Merkur za svítání vychází nad jihovýchodní obzor, hluboko pod Venuší a lze jej najít triedrem. Jasná Venuše (magnituda -3.8) je vidět ráno nízko nad východním obzorem jako Jitřenka. Mars (magnituda +1.6) je vidět za ranního rozbřesku nad Venuší. Jupiter (magnituda -2) vychází kolem půlnoci a do rána jasně září nad hvězdou Spica v souhvězdí Panny. Saturn (magnituda -0.3) je zvečera vidět v souhvězdí Blíženců pod Castorem a Poluxem. Uran (magnituda 6) je vidět večer nízko na jihu v souhvězdí Vodnáře. Neptun je skryt v záři Slunce. Pluto je vidět ráno nízko nad jihovýchodním obzorem.