Modlitby a citáty moudrých

Autor: JiHo <jiho@jitrnizeme.cz>, Téma: Moudra, Vydáno dne: 05. 05. 2005

Albert Schweitzer, sv. František z Assisi, L. N. Tolstoj, L. Green, dalailama, E. Cayce

Otevři oči a hledej, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu společnosti, trochu péče. Je to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš někým být. Je to možná stařec nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat, nebo experimentovat. Buď připraven i na zklamání.
UKAŽ SE LIDEM JAKO ČLOVĚK!

Albert Schweitzer


Pane,
udělej ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist -
odpuštění, kde je urážka -
jednotu, kde je nesvornost -
víru, kde je pochybnost -
pravdu, kde je lež -
naději, kde je zoufalství -
radost, kde je smutek -
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi,
abych netoužil po útěše ale těšil,
abych netoužil po porozumění, ale rozuměl,
abych netoužil po lásce, ale miloval.

Sv. František z Assisi


Je třeba milovat pravdu tak,
abychom byli
v každém okamžiku
připraveni ZŘÍCI se všeho,
co jsme dříve považovali za pravdu,
když poznáme pravdu vyšší.

L. N. Tolstoj


JEDNÍM Z NEJDOMÝŠLIVĚJŠÍCH POSTOJŮ,
JAKÝCH JE ČLOVĚK SCHOPEN,
JE PŘESVĚDČENÍ,
ŽE VINU MAJÍ VŽDY TI DRUZÍ

L. Green


DOKUD TENTO VESMÍR BUDE TRVAT,
DOKUD V NĚM ŽIVÉ BYTOSTI BUDOU PŘEBÝVAT,
KÉŽ I JÁ ZDE MOHU SETRVAT,
ABYCH ROZPTYLOVAL UTRPENÍ SVĚTA!

dalailama


Mysl je stavitel: Vědění neproměněné v život stává se hříchem. V každém člověku, ať stojí ve kterékoli fázi své Cesty, nehledej věci hodné odsouzení, ale věci, které miluješ na svém Tvůrci, neboť do království nebeského nevstoupíš jinak, než podepřen rukou někoho, komu jsi pomohl.

E.Cayce