Jak přemoci vášně

Autor: Převzato <@>, Téma: Sebepoznání, Zdroj: Z archivu, Vydáno dne: 07. 05. 2005

Rámakrišnovy výroky o tom, jak přemoci chtíč, vášně a touhu po smyslových požitcích.

  1. Kde odumře hovění si v smyslových požitcích? V Bohu, který je zosobněním veškerého štěstí a radostí. Pro ty, kteří Ho uskuteční, nemají nízké a bezcenné požitky světa půvabu.
  2. Jako se v peci postupně ztrácí vlhkost dřeva, tak vlhkost světskosti sama vysychá u člověka, který se utekl k Bohu a opakuje Jeho svaté jméno. Ten, kdo odkládá pomyšlení na Boha na onu dobu, až pomine jeho připoutanosti k věcem, nedovede to nikam, neboť ona doba nikdy nenastane.
  3. Pazourek neztratí své vlastnosti, i když byl tisíce let pod vodou, a vydává jiskry, kdykoliv se s ním křeše. Stejně tak člověk, jemuž se dostalo Boží milosti, se vnitřně nemění, i když zůstává ponořen ve světě.
  4. Jednou se ptal žák Rámakrišny, jak zvládnout chtíč, neboť přesto, že strávil celý život ve zbožném rozjímání, přece se mu občas v mysli vynoří zlé myšlenky. Mistr odvětil: "Jeden muž měl za mazlíčka psa. Stále se s ním mazlil, nosil ho v náručí, hrál si s ním a líbal ho. Když mudrc uviděl mužovu zaslepenost, žádal ho, aby toho nechal. Je to konec konců jen nerozumné zvíře , které jednou může kousnout. Majitel psa si vzal radu k srdci aaa sundal psa s klína s pevným rozhodnutím, že se s ním již nikdy nebude mazlit. Ale zvíře zpočátku nechápalo změnu jeho citů a často za ním běhalo, aby je vzal do náruče a mazlil se s ním. Musel tedy několikrát dostat výprask, aby nakonec dal svému pánu pokoj. Stejně je to s tebou. Pes, jehož jsi tak doho choval ve své hrudi, tě lehko nepustí, i když si přeješ se ho zbavit. Ale to nevadí. Nemazli se s ním a kdykoliv se přiblíží, aby byl polaskán, pořádně mu napráskej a časem budeš úplně zbaven jeho nevítaných pozorností."
  5. Na otázku, jak přemoci vnitřní nepřátele jako je chtíč, zloba atd., mistr odvětil: "Dokud tyto vášně směřují do světa a k jeho předmětům, jsou nepřáteli, ale směřují-li k Božství, stávají se nejlepšími přáteli člověka, neboť ho dovedou k Bohu. Bažení po světských věcech se musí změnit v touhu po Bohu. Není třeba a ani není možné chtivá hnutí zničit, ale je možné je zušlechtit a usměrnit do jiných kolejí."
  6. Jak můžeme přemoci své slabosti? Když z květu vyroste plod, okvětí opadne samo. Podobně vzroste-li ve vás Božství, slabosti lidské povahy mizí samy od sebe.
  7. Jak přemoci chtíč? Dívejte se na všechny ženy jako na svou matku. Nikdy nepohlížejte na obličej ženy, mějte zraky skopené k jejím nohám. Tehdy odlétnou všechny špatné myšlenky.
  8. Jak máme pohlížet na ženu? Ten, který stanul tváří v tvář skutečnosti, ten jenž je požehnán vizí Boha, ten na ně pohlíží beze strachu. On totiž v nich vidí to, čím skutečně jsou, totiž obrazy Božské Matky vesmíru. A proto neprokazuje úctu a poctu ženství, ale uctívá je jako syn svou matku.

Pozn. překladatele: Výrok 7 a 8 vychází zcela z indické skutečnosti, kde žena je od hlavy po paty zahalena v sárí a dole jí koukají jen dvě uchozené, bosé nohy. Dívat se na nohy našich dnešních dívek by Rámakrišna určitě nedoporučoval. Také postavení matky v rodině je jiné než u nás. Těší se velké úctě nejen u svých dětí, ale i u zeťů a snach, s nimiž žije pohromadě, a v celé této široké rodině má ona rozhodující slovo. U syna je vždy na prvním místě matka, teprve pak žena.

Pozn. redakce: Ani přirovnání se psem ve výroku 4 nejspíš není to pravé...