Duchovní rozvoj a vzdělání

Autor: Ivan O. Štampach <ivan@stampach.cz>, Téma: Sebepoznání, Zdroj: www.stampach.cz, Vydáno dne: 11. 05. 2005

Dnes se na spirituálním trhu nabízejí formy "duchovního rozvoje", ktetré spočívají v tom, že se sedře člověka i to málo, co se na něj nalepilo díky vzdělání a výchově. Je to "duchovní rozvoj", který začíná barbarizací. "Zastav myšlení", "Nemysli, prociťuj, jednej" - tak takovéhle výzvy čteme.

Takové "duchovní rozvoje" jdou dobře na odbyt. Pro většinu lidí jsou zajímavé jen informace, ale o vzdělání nestojí. Proto rádi přistoupí na takové nabídky, rádi prodavačům duchovních rozvojů zaplatí (za knihy, videa, audia, kursy, pobyty, mystická kadidla, mystické čaje atd.) a máme tu zástup pokorných oveček voděných (za nos?) obchodníky s tajemstvím.

Já bych vzdělanost a vědění stavěl jako podmínku další duchovní cesty. Nemusí pochopitelně jít o formalizované školní vzdělání. Jde prostě o kultivovanost duše. Jde o touhu po poznání. Jde o ochotu vnímat a vnímané zpracovávat podle svých sil a možností. Bez toho není duchovní rozvoj možný. Bez toho jsou možné nanejvýš jen zbožné emoce nebo "eso-emoce".

Ivan O. Štampach
(převzato se souhlasem autora)