Co víte o komunikaci?

Autor: Ukázka z knihy <@>, Téma: Společnost a vztahy, Zdroj: Otestujte si svou duši, Vydáno dne: 19. 05. 2005

Test našich znalostí o komunikaci. Možná nejde ani tak o výsledek, který nám vyjde, spíš o uvědomění si některých faktů.

  1. Největší množství informací podáváme slovy.
  2. V diskusi je třeba obstát, obhájit své argumenty a prosadit svůj názor.
  3. Informace lze předat pouze ústně nebo písemně.
  4. Oponent musí své názory vysvětlit, my se jeho projevem příliš nezabýváme, protože máme dost starostí se sebou.
  5. Umění dobře mluvit je dar, který někdo má a někdo ne. Na tom se nedá nic změnit.
  6. V diskusi je třeba usilovat především o to, abychom měli poslední slovo.
  7. Ten, kdo umí dobře mluvit, "vymluví z jalovice tele". Dokáže, co si zamane.
  8. Diskuse je něco jako šachová partie. Ten, kdo oponenta umlčí, vyhrává.
  9. Vždy a všude platí poučka: Věta je myšlenka vyjádřená slovy.
  10. City a vášně dodávají slovnímu projevu na přesvědčivosti.
  11. Posluchač, samozřejmě pokud není hluchý, slyší to, co mu sdělujeme.
  12. Prvním předpokladem úspěchu v dialogu je síla myšlenek a vzletnost podání.
  13. Oba mluvíme stejnou řečí. To by bylo, abychom si neporozuměli.
  14. V množství je síla. Čím více argumentů řekneme, tím lépe.
  15. Slova jsou jen slova, nemohou být brána příliš vážně.
  16. Když už dostanu slovo (nebo se pustím do hovoru), musím svůj názor důkladně vysvětlit.
  17. Pokud se ve sdělení zaměřím na strohá fakta, pak o nich pouze referuji a nedávám najevo své názory.
  18. S druhým člověkem lze buď komunikovat, nebo nekomunikovat. Nic mezi tím.
  19. Vždy platí přísloví: mluviti stříbro, mlčeti zlato.
  20. Kdo třeba i na delší dobu zmlkne, dá najevo, co si myslí, a nikoho nemůže urazit.

 

VYHODNOCENÍ:

 

0 bodů: (pouze odpovědi ne) Jste znalci!

1 až 5 bodů: Umění kooperativního rozhovoru vám zřejmě není cizí. Víte dost o tom, jak dobře mluvit.

6 až 10 bodů: Co bod to souhlas s jedním z mýtů o komunikaci. Ne že byste vždy skočili na vějičku, ale občas se tak stane.

11 až 15 bodů: Už vám někdo řekl, že je s vámi těžká domluva? Nic ve zlém, ale kus pravdy možná měl.

16 až 20 bodů: Jak to říci a neurazit? Jste svůj (svá). V dialogu až příliš.

Vysvětlení:

Většinu informací sděluje člověk mimoslovně. Chováním lze zcela popřít to, co jsme řekli.
Dobře mluvit předpokládá talent, ale naučit se to dá.
Mnohdy něco plácneme, aniž si to myslíme, nebo naopak nedokážeme formulovat to, co si myslíme.
Stejná slova mohou lidé vnímat zcela jinak.
Důležité je nejen to, co řekneme, ale i jak to řekneme, kde a kdy.

Test byl převzat z knihy Tomáše Nováka: Otestujte si svou duši. Vydala Grada Publishing 1998.