Setkání s Martou ve Zlíně

Autor: Od čtenáře <@>, Téma: Sebepoznání, Vydáno dne: 29. 06. 2005

Pozvánka na setkání a daršan 29. - 30.7.

SETKÁNÍ S MARTOU VE ZLÍNĚ 29.7. - 30.7.
 
Program v čajovně nad Rebel barem ve Štefánikově ulici 2459  - Zlín
 
Páteční program -  DARŠAN:
možnost vstupu již od 17:00 hod., -  byti v klidu a tichosti, prosím o vstup nejpozději do 17:30 hod. (pokud možno) - hudba, zpěv manter, tichost jako příprava na daršan. 
S Daršanem by Marta začala v 18.00h. 
 
Daršan -  znamena "setkání, požehnání, rozmluvy se seberealizovaným člověkem, společné bytí v pravdě"
 
Sobotní program: 
Oslava lásky, pravdy a  našeho nekonečného bytí-vědomí - naší vlastní esence,
Program se skládá z otázek a odpovědí,  z duchovních rozmluv o cestě k osvobození, Marta bude mluvit o svých vlastních zkušenostech, o probuzení a o dalším vývoji po probuzení a o osvícení. 

Prostřednictvím Síly Přítomnosti Tě  Marta vezme na cestu k  poznání Tvého ryzího vĕčného Srdce.                                        
Ukáže Ti  Tvůj domov -  bezmezný  prostor Tvého nepodmínĕného nemĕnného Bytí.
Budeme se nacházet mimo všechny intelektuální koncepty mysli , protože Marta bude vtahovat mysl do srdce.  Půjde o  transformaci prostrednictvím Síly Přítomnosti.  Bez transformace veškerých našich negativních emocí Silou Lásky není možné, aby došlo k osvícení.  
 
Aby bylo zajištěno optimální aktivování, příjem a průchodnost energie, budou otevřeny hromadně vsechny čakry, které se budou postupně naplňovat boží silou. Tato síla Přítomnosti bude rozpouštět nachazející se blokády jak v energetickém systému, tak i v těle a zdvíhat naši energetickou hladinu. 
 
Být v Klidu a Míru se všemi našimi zkušenostmi, nehledĕ na to, jaké nám život nabízí a v tomto Míru kotvit neustále ve všeobjímající Lásce našeho BYTÍ - to znamená žít osvícený život. Prostřednictvím Transformace Tvých emocí Ti Marta prakticky předvede, jak najít již dnes tolik vytoužený Klid a Mír, který je výsledkem poznání Pravdy a co znamená, žít nad všemi koncepty mysli.
 
Mantry, hudba, zpěv a tanec a meditace a tichost -  patří ke společnému BYTÍ.
 
Za celý páteční a sobotní program 1200,- Kč. Kdo může/chce přijít jen v pátek 200,- Kč.
Kdo nemá peníze, může přijít.
Závazné přihlášky (pokud možno) na:  dmoravec@cb.cro.cz   -  602 137 681
                                                valentova.alena@seznam.cz  - 605 784 309