Orgasmus je

Autor: Tereza Vacková <anandamaima@ladymail.cz>, Téma: Sebepoznání, Vydáno dne: 14. 09. 2005

Mysl si hraje - a tak jsem si vzpomněla, že jsem kdysi napsala jeden textík - pobavte se také:

Existuje, aniž bych se s ním ztotožnila. Mohu být pouze účastna. Je zcela svébytný - přijde, odejde, zanechá smích či pláč. Je mu to jedno. Je to vynikající učitel. Učitel neztotožnění. Vyučuje drsně, ale spravedlivě:

Ztotožníš se se mnou? Budiž. Budeš plakat, když zmizím, budeš v horečce očekávat můj další příchod. Stanu se ti bohem, budeš mne uctívat a všechny ostatní bohy zanecháš rozpadnout se v prach.

Budeš se snažit mne získat? Budeš se snažit mne ovládnout? Stanu se takto tvým pánem. Všechny tvé myšlenky svážu do snopu a tak se staneš Mou figurkou na šachovnici Života, figurkou Pěšce, ne Figurou. S vidinou proměny v Dámu půjdeš pomalým krokem ke své záhubě. Dámou se totiž můžeš stát jen v okamžiku své vlastní smrti...

Budeš se mnou chválit? Povyšovat se? Nedojdeš naplnění. Vše ti převedu na denní stereotyp, vše se stane prázdné a pustě dunivé. Místo naplnění jen hřmící ozvěna.

Budeš mne vzývat a klanět se mi? Protáhnu tě vším blátem světa, každá kaluž na tobě zanechá svou stopu.

Vším tím tě povedu k poznání, že Jsem. Jsem tebou samou... Jsem. A ty jsi Já.

Máš jen jedinou možnost volby - můžeš se sama rozhodnout, zda budeš - v důvěře v to, že tě ponesu - se pohupovat v Klidu na mých vlnách, či - ve strachu a napětí z odloučení - mávat rukama a kopat nohama a při tom se zalykat Mou vodou, dusit se a topit. To je tvá volba, tvá jediná volba.

Jsem ten, kterýž Jsem. Nejsi schopna mne ovládnout, nejsi schopna mi vzdorovat. Jsi však schopna se ve mně rozplynout. Být Mnou...

Jsem Oceán tvého Bytí, Jsem kadlub života a smrti všech.

Jsem ten, kterýž Jsem.