Večer šamanismu v Praze

Autor: Pozvánka <@>, Téma: Šamanismus s J. Hawkenem, Vydáno dne: 08. 12. 2005

Pozvánka na večerní setkání s Johnem Hawkenem ve čtvrtek 12.1.2006. Budete se moci seznámit s šamanismem tradice Twisted Hairs Society. Místo konání bude upřesněno.


Večer šamanismu

John Hawken - Anglie

 

úvodní setkání s lektorem, který vede kurzy  v přírodních lokalitách po České Republice, překlad zajištěn

v Praze 12. ledna 2006

První systematická prezentace v České republice šamanské filozofie, praktik a rituálů založených na učení Společnosti spletených vlasů (Twisted Hairs Society). Tato učení byla vytvořena splétáním několika šamanských tradic domorodých amerických Indiánů a keltských kmenů.


 Budeme zkoumat, na rovině praktické i intelektuální, šamanské učení tak, abychom si osvojili nové způsoby vnímání a vymezování se vůči realitě ve všech jejich podobách, s respektem a rovností, abychom místo pocitu nadvlády zažívali pocit sounáležitosti a harmonie s naším světem.