Stabilizovaná katastrofa

Autor: Ivan O. Štampach <ivan@stampach.cz>, Téma: Společnost a vztahy, Zdroj: stampach.cz, Vydáno dne: 11. 01. 2006

Doslechl jsem se v dnešních televizních zprávách, že v jižních Čechách je v důsledku kalamity bez elektrického proudu kolem tisíce domácností a že "situace se stabilizuje".

Všichni už umíme číst mezi řádky a slyšet, co není výslovně řečeno. Když hrozí, že by někdo byl usvědčen ze lži nebo omylu, kdyby tvrdil, že se situace zlepšuje, říká, že se stabilizuje. Přeložíme si to tedy snadno, že situace je pořád stejně špatná nebo, že se dokonce (nepřiznaně) zhrošuje.

Mohli bychom v tom vidět pouhou jazykovou neobratnost. Je to něco podobného, jako když se má něco "přetransformovat", nebo když nějaká volba mezi monžostmi je "nejoptimálnější". Bylo by možno v tom spatřovat jen pokračující barbarizaci češtiny. Obávám se však, že je to horší. Že jde zase jednou o orwellovský newspeak, o to, čemu Václav Havel říkával ptydepe. Tímto jazykem, pokud mu neporozumíme a nepřekládáme-li si jeho výplody do normální řeči, jsme manipulováni.

Pamětníci si možná ještě vybavují, že sovětské sestřelení korejského dopravního letadla se stovkami nic netušících a nevinných cestujících nad sporným územím bylo označeno jako "zastavení letu". Tomu už se tehdy opravdu všichni smáli. Nad "stabilizací" situace tisíců rodin bez elektřiny už jen krčímě rameny.

Jsme ochotni se i tentokrát podívat, kdo a proč nás s námi chce cloumat? Máme odvahu se mu vysmát? Jsme ochotni i teď demaskovat pokusy o naše ovládnutí? Nebo už je pro nás jednou provždy vše v pořádku?