Je současný růst populace nadále neudržitelný?

Autor: Převzato <@>, Téma: Ekologie, Vydáno dne: 15. 01. 2006

Ředitel britského výzkumného ústavu pro Antarktidu Chris Rapley varoval, že současný růst počtu obyvatel Země je nadále neudržitelný.

Podle profesora Rapleyho zůstává problém přelidnění naší planety v debatách o stavu životního prostředí jakousi popelkou, a to zejména proto, že vyvolává velká etická dilemata.

Tvrdí však, že pokud je třeba řešit globální oteplování, znečišťování a zánik některých druhů flóry a fauny, pak se mu nelze vyhnout.

V článku zveřejněném na internetových stránkách BBC Rapley uvádí, že optimální počet světové populace se pohybuje mezi dvěma a třemi miliardami lidí, což je méně než polovina současného stavu.

Problematika světové populace by podle něj měla být zahrnuta také do programu konferencí OSN věnovaných klimatickým změnám a biologické rozmanitosti.

Ekologická stopa

Ekologická stopa stanovuje množství přírodních zdrojů, které jednotlivec, město, region nebo celý stát spotřebují v daném roce. K výpočtu se používá oficiální statistika o spotřebě, která je převedena na množství biologicky produktivní země a vodních ploch nutných k vyprodukovaní daných zdrojů a k asimilaci odpadů, při používání daných technologií. Vzhledem k tomu, že lidé používají zdroje z celé planety a znečistění, které produkují, ovlivňuje velmi vzdálená místa, tvoří Ekologická stopa součet všech ploch z různých částí Země, odpovědných za naší spotřebu.

Spočítat si svoji vlastní ekologickou stopu můžete zde.

Zkusili jste to? Opravdu se vám zdá, že propagovaný neustálý růst populace vpořádku? Kde vezmeme těch 10 Zemí, které bycom potřebovali, kdybychom chtěli žít jako třeba obyvatelé USA?