Státy světa 2006

Autor: Převzato <@>, Téma: Ekologie, Zdroj: worldwatch.org, Vydáno dne: 27. 01. 2006

Planeta Země nemá dostatek zdrojů pro všechny státy světa.

Planeta Země nemá dostatek energie, orné půdy a vody, aby umožnila Číně a Indii spotřebovávat tolik zdrojů jako západní svět. Ve své výroční zprávě to minulý týden uvedla americká ekologická organizace Worldwatch Institute (WI). Podle ní se obě nejlidnatější země světa, které bývaly ospalými outsidery světové ekonomiky, stávají nejen hospodářskými mocnostmi, ale i mocnostmi, které utvářejí globální biosféru . Zpráva nazvaná State of the World 2006 (Stav světa 2006) také upozorňuje, že hospodářské zázraky v Číně a Indii maskují hluboké problémy se znečištěním vzduchu a vody v obou zemích. Stejně tak jejich rostoucí poptávka po zdrojích zvýšila světové ceny ropy a surovin. Ekologické kapacity světa prostě nestačí na to, aby udržitelným způsobem uspokojily ambice Číny, Indie, Japonska, Evropy a Spojených států, stejně jako aspirace zbytku světa, tvrdí zpráva.

Pokud by Indie a Čína, z nichž každá má přes miliardu obyvatel, měly do roku 2030 spotřebovávat stejně zdrojů jako Japonsko, potřebovaly by k uspokojení svých potřeb celou planetu Zemi. Spotřeba ropy na jednoho obyvatele dosahuje v Číně a Indii jedné patnáctiny, respektive jedné třicetiny spotřeby v USA. Kdyby měly obě země dosáhnout poloviny americké spotřeby na hlavu, bylo by zapotřebí 100 milionů barelů denně. Loni se na celém světě spotřebovalo 85 milionů barelů za den, připomíná zpráva WI. Podobný vývoj očekává i pokud jde o obilí. V Číně i Indii orné půdy ubývá, nebo je vyčerpávána. Oba státy tak budou kupovat víc obilí v zahraničí, což povede ke zvýšení cen pro spotřebitele v celém světě, domnívá se studie. Podle ní by Spojené státy, které s pouhými 4,5 procenty světové populace spotřebovávají neúměrně velký podíl světových zdrojů, měly přistoupit na to, aby Čína a Indie spolurozhodovaly při celosvětovém úsilí o udržitelnou energii. Oba státy by se měly stát členy skupiny ekonomicky nejmocnějších zemí světa, kterou nyní tvoří osm zemí. WI také doporučuje, aby se Čína stala členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a aby Indie získala stálé místo v Radě bezpečnosti OSN.