Báseň je modlitba, která se zbláznila

Autor: Martin Sedlák <mata01@seznam.cz>, Téma: Moudra, Vydáno dne: 22. 03. 2006

Nebo naopak? Verše-glosy Miroslava Holmana.

CHVÍLE PRAVDY
Zjevení
úžasné
Svíce hasne
Tma
Jen v nás ne 
 
 
TORZO VÍRY
Bysta
Krista
 
 
Mladosti skončilas?
Dosud ne
Zbytečné ztráty
převádím na nutné. 
 
 
Ó Bože
přej mi nalézt slova
jimiž bych Tě chválil
Má duše je připravena
vskutku
Proč trváš jen na prchavém svědectví
mých skutků?
 
  
Já nevím Jene víš?
Na zádech nebo v náruči
je třeba nésti kříž?
 
 
Nepěj
vždyť jenom z očí pozná se
co člověk míní o kráse
 
 
Už je tu zas to vlezlé přání
utéci hříchům bez pokání
Zmizet jak nový Arthur Breiský
a někde skrýt se osudu
Udělat křížek za poklesky
a dožít Dožít bez studu
 
 
Trvalá je pravda vůní
těch po dešti i těch na výsluní.
Nezalhou vůně jenom omámí
tak jako Ten jenž vane nad námi
 
 

Miroslav Holman - nar. 1938, žije a pracuje v Brně. Publikoval v posledních dvou ročnících časopisu Host do domu (1969-1970), potom v samizdatu, po roce 1989 se jako autor objevuje v časopisech Proglas, Akord, Opus musicum a ve sborníku tov; je zastoupen v antologii soudobé duchovní lyriky Krajiny milosti (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1994). Básně zde otištěné jsou vybrány ze sbírek Krokem a Kolem osy (obě vydalo brněnské nakladatelství Vetus Via).