Jak to vidí Amanda 4.

Autor: Ukázka z knihy <@>, Téma: Sebepoznání, Vydáno dne: 08. 11. 2006„Má drahá Amando," zanotoval rodinný právník, „nemohlo mi neujít, že býváš viděna častěji a častěji ve společnosti velmi podivných individuí."

Amanda jemně setřásla doutníkový popel z právníkovy decentní kravaty a opravila ho. „Nic takového jako prapodivné indivi­duum neexistuje. To jenom někteří lidé vyžadují víc pochopení než ostatní."

„Má drahá Amando," zkusil to její otec (byl nesmírně tlustý), „ačkoliv nejsem zastáncem otřepaného rčení, že ženská patří do kuchyně, tak sí myslím, že je potěšitelné, když se mladá žena snaží stát odborníkem v kuchařském umění. Nicméně mě těší již mnohem méně, když se dozvídám, že jsi proslavena v překvapivě širokém okolí kvalitou svého marihuánového pečiva. Pokud tomu dobře rozumím, tak ti dokonce někdy říkají ,Betty Crockerová undergroundu`. Co mám na to potom říct příbuzným a přáte­lům?"

„Dej jim ochutnat mé koláče," řekla Amanda a udělala shoví­vavé gesto.Tom Robbins: Another Roadside Attraction, Bantam Books, 1991. Česky Další dálniční atrakce, Argo, 1997. ISBN 80-7203-148-1