Pokladnice oka pravého zákona

Autor: Válek Roman <myogen2003@yahoo.com>, Téma: Sebepoznání, Vydáno dne: 26. 11. 2006

Ještě něco k onomu pověstnému předání dharmy Buddhou Mahakasyapovi na Supím vrchu.

Buddha měl zase jednou na Supím vrchu přednášku. Přišlo tisíce lidí, ale tentokrát Buddha neřekl nic. Neřekl ani slovo. Jen vzal květinu a ukázal ji shromážděnému davu. Mahakasyapa jediný se usmál. On jediný rozuměl. Buddha mu tedy řekl: „Tobě předávám pokladnici oka pravého zákona“. Já jsem v jedné eseji napsal, že Buddha mu řekl prostě: „Máš to“. Myslel jsem tím: „Ty jsi získal pravý zákon, ty jsi získal to. Ty, Mahakasyapo, jsi se octl ve skutečném světě.“
 
Dógen napsal soubor přednášek zvaný Shobogenzo, což česky znamená Pokladnice oka pravého zákona. Mohli bychom říct, že Shobogenzo je takto nazváno, protože Dógen v něm na různých příkladech   vysvětluje, co je skutečný buddhismus. A pokud se ptáme, co je skutečný buddhismus, nemůžeme opominout moment, kdy Buddha rozhodl, že Mahakasyapa obdržel pravý zákon, pravé učení, pravou Dharmu, tedy to. Buddhismus znamená studovat a praktikovat to, které je nenahraditelné intelektuálním poznáním a které není oddělené od tohoto místa a tohoto okamžiku. Všechny kapitoly Shobogenza se zabývají tím, ať už Dogen učí o povaze probuzení, o zazenu nebo o tom, jak správně vařit rýži. Dógen se zabýval jen buddhismem,  jen skutečností, ničím jiným.
 
Lidé by rádi dharmu viděli jen někde – jen u moudrých lidí nebo jen na klidných místech. Ale dharma je prostě skutečnost, kterou v buddhismu cvičíme, studujeme a žijeme. Říct o někom, že to má, je totéž jako říct „prosím, nemarni možnost cvičit, studovat a žít dharmu,  to,  protože na světě byli a jsou skvělí lidé, kteří nepromarnili příležitost cvičit, studovat a žít dharmu, zákon.“ Někdo to má a někdo ne, ale současně můžeme říct, že každý je přímo uprostřed pravého zákona.
 
Pro Mahakasyapu byla samotná květina skvělou přednáškou o dharmě. Ostatní takové učení nedokázali ocenit. Proto Buddha řekl, že Mahakasyapa je tím žákem, který přímo poznal  Buddhovo učení, dharmu, pravý zákon, to.
 
Učitel musí být někdo, kdo cvičí, studuje a žije pravý zákon. Musí to být někdo, kdo vidí věci takové, jaké jsou. Buddha chápal, že Mahakasyapa může být jeho pokračovatelem, protože má v podstatě stejnou zkušenost jako on sám. Když máme zkušenost, jakou měl Buddha, jedna jediná květina je sama pokladnicí oka pravého zákona.