Dikša – Modlitba za Jednotu

Autor: David Mach <dmach@inbox.com>, Téma: Sebepoznání, Vydáno dne: 18. 12. 2006

je milost naší božské Já Jsem Přítomnosti seslaná k nám. V našem hmotném světě, ve fyzické realitě, se projevuje jako vyšší forma energie, která v sobě nese záměr dát lidstvu osvícení. Osvobození se od utrpení mysli.

Osvícení nelze dosáhnout jakýmkoli snažením, to nám musí být dáno – božskou milostí. V duchovní rovině je touto milostí cokoli co si představíme pod pojmem Božská přítomnost (Ježíš, Buddha, láska, srdce, světlo, …). Ve hmotné, fyzické rovině, je manifestací energie osvícení Amma a Bhagavan, Avataři, žijící v Indii. Vše z duchovní roviny, každá myšlenka, má svoji manifestaci, projev, současně i v rovině fyzické – ve hmotě.

Člověk je složen ze hmoty (fyzické tělo) a z ducha (duchovní těla). Lidstvo se během svého vývoje naučilo tyto dvě neoddělitelné složky oddělovat. Různé církve, sekty a státní zřízení v nynější formě tuto oddělenost dlouhodobě podporují. Nechtějí plnohodnotného člověka vědomého si sebe sama a své svobodné vůle. Chtějí ovečky, které jdou jako stádo za svým vedoucím beranem. Dikša není závislá na žádném systému víry, náboženství, sektě nebo na státním či jiném zřízení. Vyplývá to již z její podstaty.

Dikša je svoboda. Je to osvobození se z ohrady, ze stáda. Člověk vidí, slyší, cítí, vnímá realitu takovou, jaká je ve skutečnosti. Pozná svou svobodu, svoje možnosti. Nelze toho dosáhnout snažením se, jelikož veškerá snaha plyne z mysli. A mysl ve své nynější podobě je ten filtr, to, co nás svazuje a dělí od reality, od radosti z každého okamžiku.

Jediný způsob, jak se z toho vymanit, je dostat milost. Přijmout ji je tak jednoduché. A přesto většina lidí zůstává vědomě, ze své vlastní svobodné vůle, v nevědomosti, v zajetí mysli, ve stádě, a dobrovolně se nechá hnát kamkoli se beranovi zamane. Někdo ze strachu, někdo z pohodlnosti, ale hlavně z nevědomosti.

Pokud však máme prožitek jednoty či svobody, tak již víme, za čím jít. Najednou vidíme, co žijeme. A co je skutečný život, realita, svoboda. Při Dikše máme dříve či později tento prožitek. Potom teprve pochopíme, kam směřujeme a můžeme tam upnout celé svoje úsilí – objevíme znova sebe sama, podstatu svojí Božské Já Jsem Přítomnosti. Vše co děláme směřuje ke stejnému cíli.

Je nespočet cest. Některé jsou delší, je na nich více utrpení, jiné jsou příjemnější, či kratší. Jedna z cest je Dikša. Je to její podstata. Je to milost naší božské Já Jsem přítomnosti vracející se domů – návrat sebe k sobě.

Nejsou zde žádná nařízení či ustanovení, která by byla podmínkou pro přenos Dikši. Pouze musí být zachována svobodná vůle člověka – musí sám chtít.

Popis jak Dikša působí na fyzické i ostatních rovinách na člověka a mnoho dalších informací je uvedeno na www.deeksha.cz.