Rozbuchy

Autor: Ivana Paukertová <ipaukertova@volny.cz>, Téma: Kuchařské recepty, Vydáno dne: 26. 01. 2007

Tento recept poslal kdysi dávno do nějakého časopisu pan Petr Novotný z Vraného nad Vltavou. Recept je dobrý a způsob jeho vyjádřování mě naprosto uchvátil, takže se s Vámi musím podělit. Ale nechme mluvit autora:

Nepřestávejte prosím číst, opravdu nejde o propagaci nebo návod k přípravě něja­kého pyrotechnického mate­riálu, ale o recept na pokrm.V tomto případě sice nikoli o recept nový (rozbuchy při­pravovaly již babičky našich babiček), ale o to zajímavější, neboť je vlastně vyrván z hlu­bin dávná kulinářské tvořivos­ti našich předků. Nu a protože naši předkové byli veskrze lidé šetrní, řeší již samotné rozhodnuti připravit rozbuchy i jeden dávný kuchyňský pro­blém: co si počít s těmi úplně nejmenšími brambůrky o prů­měru leckdy pouhý 1 cm, kte­ré nám zbydou na dně pytlíku, krabice či bedny po spotřebo­váni brambor standardních. Tento bramborový „odpad“ je totiž k danému účelu nej­vhodnější. Tak tedy: Asi 1 až 1,5 kg malých nebo pokrájených větších brambor volně nasypeme do nevymaš­těného pekáče či kastrolu. Brambory jsme předtím dů­kladně omyli a propláchli čis­tou vodou, slupku jsme jim však ponechali. Plech s rovno­měrně rozvrstvenými brambo­rami vložíme do vyhřáté trouby (s úspěchem jsem vyzkoušel i remosku), usedneme poblíž a po dobu cca 1 hodiny se můžeme věnovat doplňkové lidové-umělecké činnosti (draní peří, pleteni košíků, dr­háni spod.).

Po uplynuti uvedené doby nám jemné praskáni a lupání (viz název pokrmu) prozradí, že hlavní část přípravy se chý­lí ke konci. Do zlatova upeče­né brambůrky sesypeme na mísu, posolíme, polejeme ro­zehřátým máslem a mírně proštoucháme s utřeným čes­nekem (asi 6-7 stroužků). Za­píjíme studeným mlékem nebo podmáslím.

A ještě slovo na závěr. Vzhledem k tomu, že se (po­dle sdělení pamětníků) rozbu­chy konzumovaly ze společné mísy s bez použití příboru ­rukama, jedná se o pokrm s výrazně sociálně-psycholo­gickým účinkem. Doporučuji proto tento zvyk zachovat; značně se tím utuží interní ro­dinné vztahy, o preventivní ochraně před upíry ani nemlu­vě.

S přáním dobré chuti

Petr Novotný, Vrané nad Vltavou