Brighidě, patronce druidů a bardů

Autor: Ukázka z knihy <@>, Téma: Witchcraft, Vydáno dne: 12. 01. 2007

Vzývání bohyně Brighid, dcery Dagdy.Milovaná Brighido trojného plamene,

Dcero Dagdy,

Strážkyně posvátných pramenů,

jejíž hlas je duší harfy,

vzýváme Tě.

Nauč naše ruce léčit a srdce zpívat.

Svěřujeme cestu svého života do Tvé péče

a prosíme Tě, abys nás přetvořila,

ohýbej a převracej naše srdce na své plamenné kovadlině,

dokud z nás nebudou dokonalé drahokamy,

kterým náleží místo v Oku Tvé věčné harfy,

kde zazní Duši lidí v dobách žalu

i dobách slavností.

Děkujeme Ti za dary Poezie a Hudby,

smíchu a slz,

a za hojivý balzám Tvé Moudrostí.

Kéž se vždy pamětlivi noříme

do hloubky daru Tvých posvátných vod,

které oblévají naše zrození

a nesou nás vstříc osudu.

Naše srdce jsou otevřena Tvým požehnáním.

Porodní bábo našich duší, sešli déšť,

svlaž nás svou inspirací v oponách písně

posvátných vodopádů Tvého království.

Přijď k nám jako Panna se sladkou vůní květin.

Přijď jako Matka a nakrm nás svými plody.

Přijď k nám jako Moudrá Žena v třeskutých poryvech zimy.

Otevři naše oči svému Tajemství ve všem stvoření,

abychom se naučili vděčnosti a úctě.

Naše srdce Ti zpívají s láskou.

Nauč nás měnit se, jako se v kruhu mění roční období.

Nauč nás růst jako zelené obilí, kterým se živí lidé.

Nauč nás vládnout krásou podobnou klidu lesní tůně

a hukotu mořských vln.

Nauč nás léčit, jako chladivý krystal, jenž konejší zraky

a vrací silu údům.

S pokorou a radostným očekáváním

vzýváme Tě v tuto hodinu!


Z knihy Ellen Evert Hopmanová: Druidský herbář