Dva vlci

Autor: Od čtenáře <@>, Téma: Moudra, Vydáno dne: 20. 04. 2007

 Mailem nám přišel hezký příběh, o který se rádi podělíme...
wolf1 wolf2

Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitve, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: “Synku, ta bitva v každém z nás je mezi dvěma ‘vlky’.

Jeden je špatný. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.

Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra."

Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvíli se zeptal: "A který vlk vyhraje?"

Starý indián odpověděl: “Ten kterého krmíš”.