Vykořisťování Země a rovnováha

Autor: Ivana Paukertová <ipaukertova@volny.cz>, Téma: Ekologie, Vydáno dne: 25. 05. 2007

Přišel mi mailem odkaz na film od Paula McCartneye a přidala jsem malé zamyšlení.

Odkaz na film Vykořisťování Země od Paula McCartneye.

Ve filmu se můžete dozvědět i to, že pokud by všichni spotřebovali tolik masa, jako obyvatelé USA, uživila by naše planeta jen polovinu ze svého současného počtu obyvatel. Znamená to, že pokud by se takhle chovali všichni, bylo by tu místo jen pro jednoho člověka ze dvou. Copak by se stalo s tím druhým? Chápu, že argumentace typu “pokud by to dělali všichni“ nemusí být korektní, ale pokud sníte za rok stejné množství masa jako Američané, je to podle mého soudu v tomto případě zcela legitimní důvod k zamyšlení.

Otázkou “Spotřebuji právě tolik, aby zde na planetě bylo místo pro všechny?“ se zabývá i článek Je současný růst populace nadále neudržitelný?. Zde najdete i odkaz na stránky, kde se dá vypočítat ekostopa, což je odpověď na výše položenou otázku. Zjednodušeně řečeno, jsou zdroje planety rozpočítány na každého jejího obyvatele a pokud je Vaše ekostopa právě 1, jste v rovnováze a spotřebujete prostoru a zdrojů právě tolik, kolik na Vás připadá.

Jaká je Vaše ekostopa?