Raméš S. Balsekar: Hřích a vina - Obludnost mysli

Autor: Ukázka z knihy <@>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 23. 11. 2007

Raméš S. Balsekar: Hřích a vina - Obludnost mysli

Kdo by neznal ten nepříjemný pocit, pochybnosti, že jsme udělali co jsme dělat neměli nebo neudělali co jsme udělat měli. Pocit nenávisti, že někdo udělal něco nám, případně neudělal něco co měl pro nás udělat. I mnoho let může tento pocit doslova otravovat naší mysl a v našem životě jehož základem jsou mezilidské vztahy je každý den, každou hodinu mnoho příležitostí, aby se tyto negativní pocity v naší mysli hromadily a odebírali nám zbytečně energii čelit životu se všemi jeho radostmi a s starostmi.Tyto pocity zná určitě každý člověk. Ten kdo se navíc snaží hledat štěstí, smysl života prostřednictvím duchovní disciplíny, je s pocity hříchu a viny konfrontován snad ještě mnohem více, protože každá duchovní stezka, každý systém víry obsahuje většinou dlouhý seznam toho co je třeba dělat a toho co se dělat nesmí. Nedokonalá lidská bytost nutně často selhává při plnění těchto požadavků a pocity viny z toho vznikající jsou často velmi frustrující. Indický mudrc Raméš Balsekar odhaluje zcela jedinečným způsobem nesmyslnost těchto tradičních představ a nekompromisně míří k podstatě problému lidského utrpení. Co osvícení vlastně může člověku přinést v tomto životě? Je skutečně překvapivé, že většina duchovních hledajících chce dosáhnout osvícení nebo seberealizace, protože si na základě svých představ slibují od osvícení něco co jim nikdy nemůže přinést. Tato kniha může pomoci osvobodit mysl od zkostnatělých konceptů a přinést jí klid a harmonii.


Skoro při každém začátku každodenních rozhovorů v Bombaji Ráméš Balsekar připomíná návštěvníkům, že cokoliv, co kdy řekl nějaký mudrc, cokoli, o čem kdy hovořilo nějaké náboženství nebo písmo, je koncept. Nádherným a jedinečným způsobem boří všeobecně přijímané představy o pravdě, o hledání, o životě. Jako učitel čisté advaity neboli nedvojnosti je Ráméš zvláštní kombinací naprosté lidskosti a naprosté božskosti projevující se jako jedinečný duchovní Mistr. Jeho křišťálově čisté a hluboké učení založené na úplném pochopení, že „nikdo nic nekoná“, se snoubí s jeho životní zkušeností vysokého činitele významné indické banky a zároveň manžela, otce a dědečka, prožité s poznáním, že veškeré dění je boží vůle. Po většinu svého života byl Ráméš, jehož Guruem byl Nisargadatta Mahárádž, oddaný Ramanovi Maharšimu, v jehož duchu Ráméš vítá hledající otázkou: „Kdo hledá? Nechte hledání na Tom, co s hledáním začalo.“

Knížku lze zakoupit na http://www.kosmas.cz/knihy/138172/hrich-a-vina/.

Raméš S. Balsekar: Hřích a vina - Obludnost mysli