Ako to bolo s dobou ľadovou (2.)

Autor: Převzato <@>, Téma: Tajemno, Zdroj: www.putnici.sk, Vydáno dne: 28. 04. 2008

V prvej časti článku som kládla otázku, či existovala na Zemi doba ľadová. Spomenula som,že stopy na povrchu planéty poukazujú na katastrofu niekedy v období 34000-12000 pr.n.l. 


Ale aj v Slnečnej sústave nachádzame čudné veci. Niekedy v 18. stor.vznikol tzv. Bodeho zákon/ dnes sa už síce používajú iné výpočty, ale výsledky sú rovnaké/, ktorý slúžil na výpočet priemernej vzdialenosti planét od Slnka. V čase jeho vzniku bolo známych šesť planét.Z nich päť - Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Saturn boli tam, kde podľa výpočtov mali byť, ale Jupiter nie. Prečo? Ale keď objavili Urán, ten bol tam, kde ho podľa zákona čakali,ale Neptún strečkoval, kým Pluto bolo poslušné zákonu. Už vtedy sa predpokladalo, že chýba jedna planéta Y....medzi Marsom a Jupiterom sa nachádza pás asteroidov, sú mladšie ako slnečná sústava,lebo sa ešte nerozdrobili...Sú to zvyšky planéty?

Kým Venuša a Neptún sa otáčajú okolo Slnka v kružnici,tak ostatné majú od nej odchýlku-Zem,dvojnásobnú, Jupiter päťnásobnú, Saturn šesťnásobnú, Mars deväťnásobnú a Merkúr a Pluto až dvadsať násobnú odchýlku.

Merkúr, Zem, Mars, Jupiter Saturn, Urán, Neptún rotujú rovnakým smerom,tak zatiaľ Venuša a Pluto opačným smerom ako ostatné planéty.

No a potom tu máme Pluto, tento malý objekt sa chová zvláštne. Niekedy sa zatúla medzi Urán a Neptún. Správa sa skôr ako Mesiac nejakej planéty, možno aj preto ho v roku 2006 astronómovia vyškrtli zo zoznamu planét. Ale keď nie Pluto,tak aká planéta by tu mala stáť? Kde je planéta X, mohol by byť ňou Kuiperov pás? Je síce ďaleko a nevieme,či sú to asteroidy....

Viacerí astronómovia predpokladajú,že do našej slnenčnej sústavy vnikol votrelec - mohla to byť supernova Vela, ktorá vybuchla okolo 14-12 000 rokov pred n.l. V dôsledku nárazu explodovala planéta X, vycýliac z dráhy Pluto,ktoré bolo mesiacom Neptúna. Keď dorazil za Jupiter, ešte vždy mal dosť síl, aby nárazom explodovala ďalšia planéta /Y/, ktorá úlomkami zasypala, Zem, Venušu a Merkúr. Najviac sa ich ale dostalo na Zem. Došlo k vychýleniu zemskej osi, a tým k zmene podnebia. Vyvolalo aj horotvorné pohyby a výbuchy sopiek. Sopečný prach sa dostal do atmosféry,zabraňujúc prenikaniu slnečných lúčov.Až teraz dochádza k ochladeniu, hynie aj to čo sa po katastrofe zachránilo.

Je zaujímavé,že práve v období okolo 12000 pr.n.l. zmizne človek z povrchu-na jednu,alebo viac generácií?Ťažko určiť.

Otepľovať sa začalo niekedy v období 8000 pr.n.l.,postupne sa z lovcov stávajú poľnohospodári, nastupuje neolit.Ale aj ten má niekoľko záhad.

Mohlo to tak byť,stopy na planéte a v Slnečnej sústave tomu nasvedčujú. Potom ani nie je čudo,že z minulých civilizácií nám zostali len mýty a legendy....

Veď pri horotvorných pohyboch zmizla civilizácia, technické vymoženosti, tí čo prežili, sa museli spoľahnúť na svoje ruky. Prežiť mohli len jednotlivci, ktorí žili mimo miest a stredísk a samozrejme tí, čo boli na misii v kozme.

Ľudstvo začínalo od začiatku a príbehom o slávnej minulosti prestávali veriť. Málokto im verí aj dnes.....

Kaylin

Literatúra:Juraj Bárta:Slovensko v staršej a strednej dobe kamenej
Alexander Kondratov:Zaniknuté civilizácie
Herbie Brenan:Tajomstvo Atlantídy
Mýty amerických indiánov,z malajzie,mýty o dračích kráľoch.....

Se souhlasem redakce
převzato z www.putnici.sk