Prázdnota, co přinese červen a skutečný význam roku 2012

Autor: Od čtenáře <@>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 30. 05. 2008

Právě dopadající energie - 21.5. 2008
Naší planetě se úspěšně daří její snaha o zvýšení svých vibrací a ukotvení nového prostředí a nové reality.


Mnoho toho, co existovalo v realitách minulosti nebo uvnitř nízko vibrujících dimenzí, se teď již stává jen jakousi iluzí a té již zbývá jen málo sil k tomu, aby se udržela. Minulý rok jsme si vytvořili výše vibrující svět a z toho důvodu se nám může zdát ten starý již spíše jako nepovedený sen. Staré systémy, staré struktury společnosti se přežily. Není již nic, pro co by se tu mohly dále zdržovat a žijí opravdu jen v představách a přáních lidí.

Jak postupujeme dál a dále do vyšších oblastí, máme čím dál tím méně společného s tím, co bylo. Toto v nás může vytvořit i pocit pádu někam, kde se nemůžeme ničeho zachytit, žádného pevného bodu. Můžeme mít pocit, že již nemáme takovou podporu jako dřív nebo že jsme se dokonce ocitli na opuštěném místě a úplně sami... zvláštní druh prázdnoty a oddělení bez zjevného spojení s ostatními lidmi ve společnosti.

Mohu vám však zaručit, že jste na dobré cestě našeho duchovního evolučního procesu. Všechno je přesně takové, jaké má být pro tuto fázi našeho úchvatného vzestupu. Tato aktuální situace je přítomná také proto, že jsme udělali další a docela velký krok.

Ve staré, umírající 3D realitě jsme nějak žili... a najednou – hups!... a jsme ve vyšších úrovních. Ty nám umožňují mnohem lépe se spojovat se našimi milovanými v novém duchovním prostoru. Zpočátku jakoby nevíme, co všecno to může pro nás znamenat a můžeme se cítit i popletení. Ale pak zjistíme o kolik je to teď lepší a budeme vděční za harmonii v naší duši.

Toto je důležitá část procesu. Znovu se spojujeme s dávnými bytostmi a s dávnými energiemi, ve kterých se opět tak dobře cítíme. Znovu v nás silně ožívá síla lásky, se kterou jsme tak rádi žili. Vstupujeme na jeviště, kde se mnohem víc zcela spojíme s našimi bratry a sestrami, milovanými lidmi. Mnohdy zdánlivě nezvládnutelné podmínky vytvářejí potřebu jednoty a pevného spojení. Na této planetě byl nedostatek jednoty velmi dlouhý čas a nyní přišel čas to změnit. Ti, kdo žijí jen pro sebe, berou si jen pro sebe, by si měli uvědomit, že dělají to, co neexistuje ve vyšších světech.

Jsme teď velmi povzbuzováni právě spojením mezi sebou. Lidé Hopi výmluvně říkají: "Jsme těmi, kteří na tohle čekali." Současné aktuální planetární podmínky mohou být pociťovány jako nepříjemné, ale mají svůj důvod a pomáhají vzestupovému procesu .

Ve vyšších oblastech se stále více spojujeme také v realitě našich snů. Jak se energie stále více uspořádávají, zažíváme stále více z našeho nebe na Zemi. Jak věci vibrují výše a výše, zažíváme rychlejší plnění našich přání. Každá manifestace se přirozeně projeví podle toho, jací vnitřně jsme a v co a jak mnoho věříme.

Čím více se oddáme novému, tím více zažijeme vyšších úrovní reality. A čím více si dovolíme být v souladu s naší duší nebo s pravdou a ponecháme být to, z čeho nemáme dobrý pocit, tím více zažijeme nebe tady na Zemi.

Jak opouštíme staré vzory, špatná pochopení, naivní víru, různé situace i další věci našich životů, jistě se brzy najdeme v nebi na Zemi. A zrcadlo našich činů nám dovolí dělat ustavičné změny nás samotných pro to, abychom se změnili v anděly na Zemi, kterými jsme se zaslíbili být.
 

Červen

Přinese další propojování. Je velmi dobré, že jsme s předstihem zvládli naše květnové úkoly a teď nám třeba zbyde více času na různý úklid. Dobře jsme přestáli období “velkého nákladu” nových energií v dubnu a v první polovině května. Retrográdní Merkur od 26.května do 20.června nám dále pomůže v tomto procesu.

Mnohem víc toho pro nás přijde v červnu. Věci budou mít svůj další nástup. Spojíme s novými lidmi a s novými věcmi. Naše nové začátky opravdu začnou ! Ještě více se spolu spojíme. Spojíme se s těmi, kteří nám ukazují lepší cestu.
 

2012

Bude mít spoustu energie se silným ohniskem. Dalo by se říct, že to označí “konec světa”. A mnoho lidí se také příliš soustřeďuje na tuto událost namísto toho, aby se soustředili na to, že žijí právě teď.

2012 jednoduše označí konec období nebo reality. Planety budou rozmístěné takovým způsobem, že cíle bude muset být dosaženo. Ti z nás, kteří jsou vnímaví, budou tuto událost cítit velmi intenzivně uvnitř sebe. To bude znamenat, že naplnění nastalo a my jsme přímo na cestě k cíli. A také v čase ode dneška až do roku 2012 zažijeme krok za krokem proces uvolňování minulosti a příchodu nového.

V roce 2012 nebudou žádné velké katastrofy, hrozné události nebo spousta utrpení. Přijde to, co budeme potřebovat a tyto události jednoduše potvrdí skutečnost, že jsme udělali to, co bylo potřeba udělat pro naši planetu v této době. A pak to také bude nový začátek nového velkolepého budování naší planety s novými energiemi. V té době již bude úplně každý z nás přesně vědět, co by měl udělat, aby žil k prospěchu všech. Nové budování planety opravdu začne v prosinci 2012. 

Je mnoho lidí a mnoho různých úrovní duchovního vývoje. Někteří jsou připraveni již teď, jiní teprve začínají vzhlížet k nebi. A to je také v pořádku.

Takže prozatím, vězte, že naše nová spojení právě začínají a začínají se projevovat s velkou intenzitou. Spojujeme se s novou existencí a mnohým z nás začne život našich snů...

Vaše Karen

(kráceno)
translation 2008 by Sanny
zdroj: www.whatsuponplanetearth.com