Phoenix našel vodu na Marsu

Autor: JiHo <jiho@jitrnizeme.cz>, Téma: Astronomie, Vydáno dne: 22. 06. 2008

Vše nasvědčuje tomu, že v místě přistání sondy Phoenix je na Marsu voda ve formě ledu poměrně těsně pod povrchem.Robotický manipulátor sondy odhalil po vyhloubení brázd bílý materiál, přičemž byla vytvořena prohlubeň o šířce 22 cm a délce 35 cm. Místo se nachází v oblasti, která byla geologicky utvářena sezónními změnami a usazováním ledu na povrchu Marsu.

Vědci byli z počátku opatrní a zvažovali, že by bílý materiál mohl být sůl. Nyní se zjistilo, že úlomky bílého materiálu mizí z vyhloubeného příkopu, který kamera sondy Phoenix znovu vyfotografovala po čtyřech dnech od jeho vytvoření. To vědce přesvědčilo v názoru, že bílý materiál je zmrzlá voda, která se vypařila po odkrytí svrchní vrstvy horniny.

„Musí to být led“, říká Peter Smith (University of Arizona, Tucson). „Tyto malé shluky téměř zmizely během několika dnů, což je perfektní důkaz, že se jedná o led. Existovaly i dohady, zda to nemůže být sůl. Teď je jasné, že to sůl není.“

Zajímavá je také ta skutečnost, že sonda narazila na led již v hloubce 6 - 7 cm, zatímco vědci předpokládali led až v hloubkách přes 20 cm pod povrchem.

Další testy odebraného materiálu mají zjistit, zda obsahuje v minerálech krystalicky vázanou vodu.

Zajímavé jsou také údaje o počasí na Marsu: Z měření za prvních 22 solů (marťanských dnů) vyplývá, že v místě přistání sondy Phoenix se denní teploty pohybovaly v rozmezí -24 °C až -35 °C, noční teploty naopak klesaly na hodnoty -70 °C až -83 °C. Tlak vzduchu kolísal kolem hodnoty 8,4 hPa (průměrná hodnota atmosférického tlaku na Zemi je 1013 hPa).


Zdroj www.astrovm.cz