Ještě jednou paradigma

Autor: Ukázka z knihy <@>, Téma: Sebepoznání, Vydáno dne: 30. 08. 2008

Další příklad paradigmatu a jeho změny.Paradigma lze ilustrovat na jiném příkladu, po­psaném Frankem Kochem v časopise Námořního institutu Proceedings (Protokoly):

Dvě námořní lodě zařazené do cvičné eskadry byly již několik dní na moři v nepříznivém počasí. Sloužil jsem na velitelské lodi a měl jsem služ­bu na můstku, když se začalo šeřit. Viditelnost byla špatná a nad vodou se válely cáry mlhy. Kapitán proto zůstal na můstku a dohlížel na všechny čin­nosti.

Brzy po setmění hlídka na pozorovatelně hlásila: „Světlo na pravo­boku."

„Stojí, nebo se pohybuje dozadu?" vykřikl kapitán.

Hlídka odpověděla: „Stojí, kapitáne," což znamenalo, že nám hrozí sráž­ka s jinou lodí.

Kapitán pak nařídit signalistovi: „Signalizujte té lodi: hrozí nám srážka, radím vám změnit kurs o 20 stupňů."

Zpátky přišel signál: „Doporučujeme vám změnit kurs o 20 stupňů."

Náš kapitán řekl „Signalizujte: jsem kapitán, změňte kurs o 20 stupňů.

Odpověď' zněla: „Jsem námořník druhé třídy. Raději změňte kurs o 20 stupňů."

Kapitán byl již rozezlen. Vykřikl: „Signalizujte: jsem válečná loď', změň­te kurs o 20 stupňů."

Zpět přišla odpověď: „Jsem maják."

Změnili jsme kurs.

 

Ukázka z knihy: Stephen R. Covey, 7 návyků vůdčích osobností, Pragma 1997