Ještě jednou paradigma

Autor: Ukázka z knihy <@>, Téma: Sebepoznání, Vydáno dne: 30. 08. 2008

Další příklad paradigmatu a jeho změny.Paradigma lze ilustrovat na jiném příkladu, po­psaném Frankem Kochem v časopise Námořního institutu Proceedings (Protokoly):

Dvě námořní lodě zařazené do cvičné eskadry byly již několik dní na moři v nepříznivém počasí. Sloužil jsem na velitelské lodi a měl jsem služ­bu na můstku, když se začalo šeřit. Viditelnost byla špatná a nad vodou se válely cáry mlhy. Kapitán proto zůstal na můstku a dohlížel na všechny čin­nosti.

Brzy po setmění hlídka na pozorovatelně hlásila: ?Světlo na pravo­boku."

?Stojí, nebo se pohybuje dozadu?" vykřikl kapitán.

Hlídka odpověděla: ?Stojí, kapitáne," což znamenalo, že nám hrozí sráž­ka s jinou lodí.

Kapitán pak nařídit signalistovi: ?Signalizujte té lodi: hrozí nám srážka, radím vám změnit kurs o 20 stupňů."

Zpátky přišel signál: ?Doporučujeme vám změnit kurs o 20 stupňů."

Náš kapitán řekl ?Signalizujte: jsem kapitán, změňte kurs o 20 stupňů.

Odpověď' zněla: ?Jsem námořník druhé třídy. Raději změňte kurs o 20 stupňů."

Kapitán byl již rozezlen. Vykřikl: ?Signalizujte: jsem válečná loď', změň­te kurs o 20 stupňů."

Zpět přišla odpověď: ?Jsem maják."

Změnili jsme kurs.

 

Ukázka z knihy: Stephen R. Covey, 7 návyků vůdčích osobností, Pragma 1997