Poselstvi a vzkazy od Zlaté dušičky

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 18. 09. 2008

Poselství přijatá v období 10.8. - 17.9.2008.17.9.2008

Co nás ještě čeká?

Na konci roku 2008 přijde nová vlna transformace. Nebude jiná, nežli ty dosud, avšak jedním se přece jen bude lišit. Transformační příznaky nebudou fyzické, ale psychické. Mnoho lidí si uvědomuje, že se dějí určité události, které mají silný vliv jak na ně, tak na jejich okolí. Události jsou spojeny s příchodem nového věku. Listopad ukončí dobu temnoty a začátkem prosince projde zemí nový druh energie, která ve vás probudí schopnost rozeznat lásku a božské vedení u sebe samých. Intuice je již probuzena, ale toto není ani osmnáctina toho, co ve skutečnosti může být využito. Božské vedení bude vpraveno do lidských myslí. Temnota zde dosud přebývající, se projeví ohromnou silou, neboť bude nutit spousty lidí k nechtěným a neuvěřitelným činům. Zprvu se bude zdát, že je vše v pořádku, avšak při podrobnějším prozkoumání se objeví úplně jiný motiv v jednání lidí. Někteří se budou bránit ještě více, než dosud a ti také budou přesměrováni na jinou cestu. Cesty lidí se začínají rozcházet, každý směřuje svou cestou. Někteří projdou branou času a zůstanou v současnosti, jiní půjdou po linii vertikální a uvědomí si, že jsou součástí bezčasovosti. Sama Země se probudí během předvánočního období a očistí se od zbytků negativity. Uskuteční se veliká energetická proměna a Slunce bude vykazovat známky spánku. Spousty lidí se podvědomě začnou vracet k přírodě a k Zemi jako takové. Všichni, co se probouzí a jsou již probuzeni, budou znát souvislosti a také odpovědi na to, co se děje. Všichni pocítí proměnu. A tato proměna je povede stále více na cestě vzhůru. Konec roku bude již mírný a bude se chystat oslava uskutečněných proměn. Oslava Nového roku a probuzení pro spoustu hledajících…

 

11.9.2008

Současné dny přinášejí útěchu. Možná je to jenom zdání, které se jeví jako klid před bouří, avšak záleží na tom, jak kdo je daleko se svým pojetím a zpracováním svých záležitostí. Spoustu lidí očekává nápor, který je na čas vykolejí, ale je to opět zdání. Jakmile se uvolní energie Země, proběhne silná očista, doprovázená přírodními katastrofami. Energie se musí uvolnit a také je důležité, aby se Země očistila před blížícím se energetickým náporem. Mnoho zůstává skryto uvnitř, ale mnoho začíná být projeveno. Skrze ducha proudí informace, které byly uvolněny ku prospěchu všech. Nové energie zaujímají své místo, energie času se smršťuje. Brány se otevírají, přichází proměna časových období. Uvolňuje se potenciál a vesmír projevuje celistvost skrze bytosti v něm žijící. Opakování dávných událostí nastává. Hora hříchu se probouzí a obnovují se síly Země. Některé blízké události dojdou výrazných proměn a bude mnoho celků rozbito. Noví lidé se probudí v odlišných koutech a spojí je blízká budoucnost a společná realita. Samotní lidé již nebudou těmi, kteří se projevují nyní. Skrze ně promluví láska a pojme do sebe všechny ostatní. Místa na Zemi se zazelenají a zmizí sníh. Nové místo se ukáže na mapě. Nakonec bude odměněn každý, kdo se spojil s jednotou a nastane zlatý věk.

 

8.9.2008

Aktuální dění

Nový měsíc nastal. Vše, co se zdálo až do této doby velice složité, ztrácí postupně na důležitosti. Energetické obaly již byly prosvíceny, aura nabírá daleko barevnějších odstínů. Mnozí jsou také stále větší měrou napojováni na kosmické vědomí. Mnoho z vás, aniž si to nyní uvědomuje, je již schopno komunikovat bez problémů se svým vyšším já anebo s jinými bytostmi, aniž by museli používat jakékoliv pomůcky, např. kyvadlo. Probouzí se energie Země. Země, která dosud pouze přežívala, vysílá svou energii vzhůru. Do středu Země proniká energetické napojení z galaktického středu. Toto napojení je stále silnější. Objevují se zde barevné oblaky, která září všemi barvami. Skrze Zemi prochází mnoho energetických napojení. Skrze toto napojení jsou také vedeni lidé ke svým úkolům. Nacházejí odpovědi na své otázky. Stále více si uvědomují, že to, co se kolem děje, nesouvisí s jejich pojetím světa takového, jaký by měl být. Projevuje se stále větší nespokojenost s tím, co je. Někteří dokonce již začínají podnikat akce proti tomu, co jim vadí na zdejších poměrech. Avšak ještě není vše připraveno a často se stane, že přijde neúspěch. Později, až bude víc lidí probuzených a napojených na moudrost vesmíru, již bude možné pozorovat první úspěchy ve změně současné situace. Málokdo také ví, že fyzická transformace je velkou měrou závislá na přijetí či nepřijetí toho, co přichází. Pokud se lidé brání, dělají vše jen a jen horší. Není nutná obrana, pouze klid a přijetí, zbavení se strachu a víra. Všude kolem se objevují pravdy o lidském žití, avšak málokdo je žije. Mnoho lidí jim však již rozumí a je pouze na nich, kdy se jim podaří je začít realizovat. Spojení s energií vesmíru vede k pochopení situace a životní změně. Realita, která má více podob, bude za pár let velice rozdílná. To, co budou vnímat někteří, jiní ještě neuvidí. Záleží na úhlu pohledu a také na tom, co dotyčný vidět chce a čeho se zuby nehty drží. Schopnost prohlédnout mají všichni.

 

3.9.2008

Díky zesílenému vnímání je možno zahlédnout daleko více "podivných" jevů, nežli dříve. Avšak stále se u lidí objevuje velká nedůvěra a strach z neznámého. Tímto se však lidé dostávají do sporů sami se sebou, což vede k jejich nerozhodnosti a váhání udělat jakékoliv rozhodnutí. Obavy o budoucnost jsou doprovázeny velice silným pocitem bezmoci a tento, i ostatní pocity, jsou ukládány do fyzických těl, což má za následek problémy v srdeční oblasti. Duchovní centrum lidského těla se také postupně mění. Mění se otáčení srdeční čakry a tato se začíná roztahovat více do prostoru, aby se mohla dále rozšířit do co největší oblasti. Protože však toto probíhá pouze u některých jedinců, není ještě možné plně transformovat fyzická těla. Do budoucna se dá očekávat tato změna daleko výraznější. Veškeré události jsou synchronizovány a někdy stačí prožít je pouze na nevědomé úrovni a více se s nimi nezabývat. Hlavně však stále více dbát na vliv vašich myšlenek na lidské životy. Tento vliv je stále silnější. Moc lidí již je probuzeno a stále se toto množství zvyšuje. Je potřebné, aby si lidé sdělovali své zážitky, aby byli schopni rozpoznat, co a proč se jim děje. Nakonec ještě malá rada. Nečekejte až budete ke změnám donuceni násilně. Uvědomte si a konejte dokud máte čas a není to pro vás tolik bolestné.

 

31.8.2008

Sluneční energie

Sluneční paprsky dodávají lidem spoustu energie. Sluneční energie je velice léčivá a nyní je více, než důležité čerpat právě tuto energii. Dny se začínají zkracovat a světla bude ubývat. Mnoho lidí s energií slunce spojuje své pocity a své cítění. Když slunce svítí, čerpají z něho energii, když nesvítí, je stále více lidí, kteří zažívají díky tomuto depresivní stavy. Mnoho lidí je přesvědčeno, že slunce má ohromný vliv na jejich životy. A také to tak je. O slunci se mluví také proto, protože pokles energie může mít za následek velice silné změny jak v životě lidí, tak na Zemi. Proud sluneční energie je nyní pomalu oslabován a během dalších měsíců dojde k ještě většímu poklesu této energie. Lidé se budou učit čerpat energii hlavně ze země, neboť země se stane na několik měsíců jejich hlavním zdrojem energie a dále také voda. Země a voda vytvoří energetický svazek a tento bude prostupovat čarami od spodu, tedy od první čakry, dále skrze celé energetické tělo. Energie se skrze tělo uvolní a upraví všechny čakry. Otáčení čaker bude odblokováno a skrze rozpuštění bloků odejde z fyzických těl spoustu fyzických problémů. Odstraněním bloků se začne probouzet osmá čakra, která slouží a bude sloužit k přímému napojení na vyšší já. Skrze osmou čakru bude procházet energetická matrice, která těsněji propojí nejen bytosti s vesmírem, ale i lidi podobného a stejného smýšlení. Vše se začíná stále více propojovat do jednoho celku. Země již se probouzí do vyšší dimenze a skrze Zemi také lidé na ní. Nový div světa se objeví během několika měsíců a pozvedne zraky lidí k nebesům. Mnozí uvidí záležitosti v širším měřítku a dojdou k přesvědčení, lišícím se od jejich nynějšího. Proběhne velice silná změna, která byla již dávno avizována. Objeví se nová planeta, která v sobě nese život. A lidé uvěří tomu, že zde nejsou jediní.

 

24.8.2008

Nevláčejte sebou to, co již dávno nepotřebujete

Doba je silně emoční. Emoce se vyplavují všem a stále větší měrou, nežli dosud. Kontrola pocitů není možná. Je nutné vše, co se objevuje, dostat na povrch, procítit, uvědomit si a pustit. Toto jsou obrovské emoční nánosy ze spousty věků a jediným řešením těchto problémů je jejich vytažení na povrch a zpracování. Ne všichni si uvědomují, co jim jejich potlačené, zasunuté a neprožité emoce způsobují. Jedná se o velice silné tlaky v oblasti žaludku a srdce, spoustu strachu usazeného za předešlé životy a toto vše vede ke stále silnějším pocitům zoufalství a neschopnosti projít dál, cestou postupu. Mnozí lidé nechápou, že to, co si na své cestě nastřádali, budou také nuceni na této cestě zanechat. Nelze se již dále vláčet s těžkým břemenem, které stále více táhne a strhává k zemi a nutí vás sklánět hlavu stále níže. Zbavte se tohoto břemene a ihned si uvědomíte a pocítíte tu lehkost žití a bytí, vše, co vás potká, pak půjde lehce samo od sebe. Veškeré dění nyní tomuto procesu velice napomáhá, neboť toto je jednou z hlavních podmínek postupu. Nechat vše staré a nepotřebné za sebou. Energie vesmíru stále více podporují očistu a transformaci a stále větší důraz je kladen na jedince a jejich práci sama na sobě. Jelikož uskutečňujete nejtěžší etapu své cesty, budete také neustále konfrontováni se svou minulostí a sami se sebou a budou vám nastavována zrcadla se všemi, se kterými se setkáte. Tak budete nalézat svou hodnotu, sebevědomí a propojení s vesmírem a nacházet se v jednotě s vesmírem a ostatními bytostmi. Energetický potenciál je již dávno daleko silnější, nežli před několika lety. Lidé jsou schopni vydržet a zvládnout daleko více, nežli dosud. Také jejich psychika je stále více posilována ke zvládnutí časového zrychlení a také nástupu bezčasovosti a postupu do nových realit. Možné následky vedoucí k psychickému zhroucení již byly z velké části eliminovány. Nyní již vše běží přirozeným tempem. Lidstvo celkově postupuje krok za krokem jako jeden a také za pomoci svých průvodců dosahuje prvních cílů na své cestě. Mnoho z vás již dokáže spoustu věcí vnímat z pohledu shora a proto jste nedotčeni emocemi probíhajícími uvnitř vás. Nová doba se stále více rozpíná v lidských myslích a vnímání se mění velmi rychlým tempem. Vše se již nachází uprostřed celku a během několika let dojde k propojení dimenzí, takže bude možné účelně svá těla posouvat v několika vibračních vrstvách naráz. Vše spěje k vyřešení problémů, nastane období klidové. Naleznete sami sebe skrze Boha.

 

17.8.2008

Přítomnost

Na krátkou dobu se zdálo, že tlaky polevují, ale opak je pravdou. Neustále jsou lidé tlačeni do dalších a dalších změn, neboť jen takto budou schopni přizpůsobení a přežití v novém světě. Změny projdou lidskými životy a vytvoří v nich prostor pro uvědomění, spojení s vesmírem a lásku k sobě i k ostatním. Všechny události jsou propojeny s lidmi samými a také mezi nimi navzájem. Mnoho z vás si uvědomuje, že to, co prožíváte, prožívá současně s vámi ohromná spousta ostatních. Tyto změny jsou všude stejné. Propojení mezi lidmi se velice zintenzivňuje. Setkávají se lidé stejného smýšlení, prožívání a stejného náhledu na věci a události přítomné. Žití přítomnosti je jediné východisko z problémových a depresivních stavů. Je nutné co nejlépe využít toho, co přítomnost nabízí. Myšlenky na věci budoucí pouze podtrhávají nohy všem, kteří se snaží ze všech sil kráčet kupředu. Energeticky jste neustále podporováni na své cestě, k řešení všech životních situací přispívá velice výrazně spoustu činitelů, které mnohdy nelze ani postřehnout. Nyní stále více, nežli dříve je nutné uvědomovat si návaznosti událostí, neboť tímto je možné snáze nacházet řešení problémů, které nastaly. Doba je energeticky náročná stále více a je zapotřebí spoustu sil. Často velice pomáhá, pokud lidé svěří své problémy ostatním, kteří pociťují něco podobného. Dojde zde opět k propojení myšlenkových pochodů a nastane uvolnění psychického tlaku. Jinak nyní se vše začíná opět vracet k normálu. Energie se stabilizují a jsou zmírňovány dopady událostí na vaše životy. Během měsíce září budou dále mezi lidmi probíhat rozchody, přesuny a přemístění na místa pro ně určená a dále setkávání s lidmi, kteří pro současnost tvoří největší učební látku za poslední léta. Vše je neustále vedeno vpřed a spoustu lidí začíná vnímat silnější energetické pole, které obklopuje jak je samotné, tak i ostatní lidi. Všichni jsou propojeni navzájem, na duchovní úrovni není individualit. Vše je pouze jeden a toto hledejte uvnitř sebe. Takto nazírejte na ostatní kolem sebe, neboť všichni mají v sobě božskou podstatu, vedoucí vás do jednoho a toho stejného bodu stvoření, domů.

 

10.8.2008

Není to jednoduché, ale jdeme dál..

Stále ještě působí mnoho aspektů spojených s datem 8.8.08. Mnoho se událo, ale převážně v podvědomí spousty lidí. Někteří pocítili změnu, která je přivádí na rozcestí jejich životů. Nyní teprve obdrží spoustu lidí ukazatel na další cestu svého života, neboť přestáli zlomový okamžik. Změnám stále ještě není konec a budou neustále vstupovat do všech životů a daleko více zasahovat do osudů lidí. Nyní až do poloviny srpna budou nabírat na síle, budou na vás doléhat pocity samoty a opuštěnosti a jako byste sem ani nepatřili. Nebudete se v tomto období cítit právě nejlépe a stále častěji se budete dostávat do jiných realit. Je důležité, aby si vaše fyzická i psychická těla zvykala na tento přechod, neboť s postupem času zde budete zůstávat stále častěji, než dojde k propojení času. Mnoho z vás také vstupuje do časových smyček, které vás vrací zpět do dob dávno minulých anebo se ocitáte – zejména během spánku – v pravděpodobných událostech budoucích. Vše je dobré pouze nahlížet okem pozorovatele, nenechat se uvrhnout do obav a strachů. Takto nejlépe můžete vše prožívat. Jako pozorovatelé, kteří vnímají nástup nové doby, avšak nenechají se strhnout tím, co prožívají. Zejména ke konci srpna bude již mnoho dořešeno. Ti, co již zvládli své životní lekce pro tento čas, mohou požádat o další. Tímto bude možné rychleji projít touto dobou a vytvořit si dostatečný náskok v oblasti karmy. Karma bude takto několikanásobně krácena. Samozřejmě také všichni, co se sami dokáží dostat do jiných realit, mohou obdržet velice důležité odpovědi na své otázky. Mnoho z vás cítí, že nastává cosi významného. Vše je neustále v pohybu, spousta z vás však stále prožívá většinu na nevědomé úrovni a nemusí ani změny registrovat. Někteří tato slova označí jako nedůležitá a matoucí nebo nesmyslná. Tito lidé však ještě nedosáhli té úrovně pochopení podstaty, nemohou se ještě dostatečně sžít s rezonancí těchto slov. Avšak i tito k tomuto budou dovedeni. Každopádně nyní již jste ušli ohromný kus cesty a nelze se zastavit, či dokonce vracet zpět. I Země je nyní velice vysílená probíhajícími změnami. Je důležité na malý okamžik odpočinout, nabrat sílu a poté ihned pokračovat dále, neboť pouze takto lze dosáhnout pozitivních výsledků. Mocné jsou síly světla a lásky a vedou vás přímo k Bohu.

zlata.dusicka@seznam.cz