O současných pocitech

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 19. 10. 2008

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 7.10.2008Staré struktury jsou rozpouštěny. Nové se stále silněji prolíná do životů lidí. Nová doba se nevyznačuje ani tak okolními změnami, jako spíše změnami vnitřními. V tomto období, kdy dny rychle ubíhají, působí vše s nezvyklou silou. Obzvláště se toto projevuje nejasnou komunikací mezi lidmi a schováváním se uvnitř sebe sama. To je to místo, kde lze nalézt odpovědi. A lidé se toto stále úspěšněji učí. Ale není to z tohoto důvodu, lidé se schovávají jeden před druhým. Také se ukazuje neposlušnost lidí, kdy vše, co zanedbali, se jim nyní vrací s daleko větší silou a již není vyhnutí a není zbytí. Nelze již ustupovat před problémy, nyní se již musí řešit, abyste měli čistý štít. Cokoliv přichází, musí již být vyřešeno. Nelze utíkat a čekat, že kdosi nebo cosi toto vyřeší za nás. Únik již není dovolen. Tím vznikají veliké tlaky na lidskou psychiku. A jelikož mnozí stále neumí vnímat hlas své duše, prožívají si opravdu krušné okamžiky. Nyní již nelze čekat, co vám osud přinese, neboť pokud po něčem toužíte a chcete cokoliv uskutečnit, musíte si za tím jít, teprve potom budete úspěšní a dojdete zasloužené odměny. Nyní není místo pro pasivitu. Mnozí neustále spílají osudu a v žádném případě nechtějí připustit, že oni jsou strůjci svého štěstí. Mnoho z vás však již velmi pokročilo vpřed. Učíte se rychle a také úspěšně uplatňujete své vhledy do svých životů. Všichni ti, kteří jdou s proudem a neprotiví se, mohou očekávat velkou odměnu. V tento čas je velice důležité žít beze strachu z toho, co přijde, neboť i pocity strachu jsou nyní zesilovány. Strach ruší veškeré dobré úmysly a ruší také vše, co si plánujete pro svou budoucnost. Není možné se strachu zbavit ihned a je dobré vědět, že tento pocit je téměř vždy neopodstatněný. A ještě poslední věty.. Mnoho z vás již stojí na okraji propasti ( dle vašeho vnímání) a jakmile se odhodlají skočit, nepadnou na zem, ale budou povzneseni výše a zachráněni z tohoto světa plného nepokoje, nelásky a neklidu. Mnozí jsou již na tento skok připraveni, ale opět je zde strach, který je poutá. Není však žádného strachu, je jen láska.