Je to síla

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 21. 10. 2008

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 13.10.2008


Nadchází další etapa ve významných dnech planety. Měsíc říjen se již blíží do poloviny a také plánované události přechází do své druhé půle. Stále zesiluje tlak na lidskou psychiku, nyní však je již zaměřen na konkrétní problémy, které dosud činí obrovské potíže. Vše bude rozhodnuto jako mávnutím kouzelného proutku. Mnoho z vás vnímá vše, co se děje, řetězce událostí navazují jeden na druhý a stále větší nepokoje zmítají Zemi. Tam, kde dosud vládla stabilita, vládne nyní chaos. Je to však nutnost. Vše staré musí být rozpuštěno, staré struktury vyměněny. Mnoho lidí stále ještě doufá v utichnutí stávajících problémů, avšak marně. Nic již nemůže být takové jako dosud. Pokrok vpřed přináší změny. Spoustu duší hledá cestu odsud, neboť již nezvládají rychlost času. Některé však naopak nalezly cestu v tomto chaosu a kráčejí již osvobozeny cestou klidu a lásky. Zdravotní problémy jsou běžnou skutečností, po čase opět mizí, aby se po čase opět znovu objevily. Okolo Země jsou připraveny veškeré dostupné rezervy, které by mohly být nápomocny případným problémům na Zemi. Na konci října bude již patrná ohromná změna v chování některých živočišných druhů a některých druhů rostlin. Počasí je a bude stále více nestálé, budou se střídat vysoké a nízké teploty. Vše bude stále více působit dojmem chaosu. Avšak pouze dočasně. Odejde také jeden z nejvýznamnějších politiků a bude silně oplakáván. Jeho rodina bude ještě dlouho poté součástí ohromných změn ve své zemi. Objeví se také mnoho falešných proroků a lidé budou zmateni, zda jim přišli pomoci anebo jsou nastrčeni temnotou. Posléze však lidé prohlédnou a učiní kroky k nápravě. Nyní však se vraťme k současnosti. Vše, co prožíváte, je zpracováváno ve vašem podvědomí. A také se uvolňují bloky, které zde byly vytvořeny před několikerými životy. Jakmile se probudí den, tlaky ustanou na několik týdnů, aby byla možnost odpočetí před další náročnou cestou. Nikdo však nebude nucen proti své vůli. Každý se může svobodně rozhodnout pro svou cestu. Jakmile bude učiněno rozhodnutí, nastartují se potřebné prostředky pro realizaci. Ušli jste již ohromný kus a počínali jste si velice dobře. Proto učiňte další potřebné kroky pro lásku Boží.