Sútra medvídka Smokeye, patrona protipožárních hlídek

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: Poutník, časopis Obce unitářů v Brně, Vydáno dne: 04. 11. 2008

Jednou se chystal pronést velkou řeč ke všem shromážděným přírodním živlům a energiím v jurském parku, tj. před 150 miliony let, velké Slunce – Buddha této oblasti bezmezné prázdnoty; hovořil k stojícím jsoucnům, k chodícím tvorům, k létajícím tvorům, k sedícím tvorům, ba i k travinám, jichž bylo na 13 miliard a každá z nich se zrodila ze semene. Ti všichni se tam shromáždili, aby vyslechli Řeč o osvícení na planetě Zemi.


Někdy v budoucnu bude existovat pevnina zvaná Amerika. Bude mít mocná centra síly jako Pyramid Lake, jezero Walden, Mt. Rainier, Big Sur, Everglades a jiné, a silné nervy a tepny jako řeku Columbii, řeku Mississippi a Grand Canyon. Lidská rasa se v oné době dostane do takových potíží, že jí přerostou přes hlavu a prakticky všechno se bude obracet vniveč navzdory tomu, že lidstvo je obdařeno mocnou inteligentní povahou Buddhy.

Klikatící se pohoří a rytmická pulsace velkých sopek – to je má láska, která hoří hluboko v nitru země. A mé tvrdošíjné soucítění je břidlicí, čedičem a žulou, které se stávají horami, aby přivolaly déšť.

V onom budoucím americkém věku se vtělím do nové podoby: abych léčil svět z jeho vědění bez lásky, kterou slepě hladově hledá; svět s bezmyšlenkovitou vášnivou touhou sytící se potravou, která ji nemůže ukojit.

A potom se zjevil ve své pravé podobě bódhisattvy, jako MEDVÍDEK SMOKEY. Roztomilý bdělý a pozorný, hnědě zbarvený medvěd stojící na zadních nohách. Ve své pravé tlapce drží Rýč, kterým pod povrch zdání proniká k pravdě, kterým přetíná kořeny neužitečných připoutaností a hází vlhký písek na ohně chtivosti a válek. Mudrou přátelství své levé tlapky naznačuje, že všichni tvorové mají plné právo žít na svém území, ba i vysoká zvěř, králíci, veverky, hadi, ještěrky a pampelišky, ti všichni vyrůstají v říši zákonitosti – dharmy. Má na sobě modrý overal, symbol otroků a dělníků, nesčetných lidí utlačovaných civilizací, která se vychloubá, že je zachraňuje, ale jen je ničí.

Na hlavě má klobouk se širokým okrajem, jenž je symbolem strážců divočiny, která je přirozeným stavem dharmy a Pravou stezkou pro člověka na zemi; všechny pravé stezky totiž vedou horami.

Jeho svatozář vytvářejí kouř a plameny lesních požárů kali jugy, černého věku, požáry způsobené hloupostí těch, kteří se domnívají, že lze vše kupovat a prodávat, ačkoliv ve skutečnosti vše je obsaženo a je dostupné na Modrém Nebi a v Zelené zemi Jediné Mysli (univerzálního vědomí).

Má zakulacené bříško, aby dal najevo svou laskavou povahu i to, že širá Země má dost potravy pro každého, kdo ji miluje a důvěřuje jí. Rozdupává plýtvavé dálnice a nepotřebná předměstí, dáví červy kapitalismu a diktatur.

Ukazuje ÚKOL: jeho následovníci se musí osvobodit od soukromých aut, satelitních sídlišť, vil, konzerv, univerzit a obuvi. Je mistr třech tajů – těla, mluvy a mysli.

Hněvivý, avšak klidný, přísný, avšak komický, medvídek Smokey osvítí ty, kteří jsou ochotni mu pomáhat: ale ty, kteří by se mu protivili nebo ho pomlouvají, ty usadí.

Jeho mantra zní: Namah samónta vadžranam čanda maháróšana sphataj húm traka ham mam.

Hledám útočiště v univerzálním démantu, nechť je zničena lítá zuřivost!

Ochraňujte ty, kteří milují lesy a řeky, bohy a zvířata, tuláky a blázny, vězně a nemocné, hudebníky, hravé ženy a nadějné děti.

A jestliže vás někdo ohrožuje klamavou reklamou, znečišťováním ovzduší či dopravní policie, vyrazte Smokeyův válečný pokřik: „Koukejte mazat! Nakopu vás do zadku!“

Tehdy se Smokey určitě objeví a nepřítele zneškodní svým hromoklínovým rýčem.

Ti, kdo recitují tuto sútru a pak ji uvádějí do praxe, získají tolik zásluh jako je písku v Arizoně a Nevadě.

Ti pomohou zachránit planetu Zemi před totálním ropným znečištěním, vstoupí do věku harmonie člověka a přírody, získají lásku mužů, žen a zvířat, budou mít vždycky k snědku zralé borůvky a slunné místo pod sosnou, kam se mohou posadit A NAKONEC ZÍSKAJÍ NEJVYŠŠÍ DOKONALÉ OSVÍCENÍ.

Tak jsem to slyšel vyprávět.

Gary Synder
Přeložil B. Merhaut