Nový projekt v oblasti ekologického nízkoenergetického bydlení

Autor: Převzato <@>, Téma: Ekologie, Zdroj: www.shamansyurt.com, Vydáno dne: 13. 11. 2008

NOVÝ PROJEKT :
V oblasti EKOLOGICKÉHO, NÍZKOENERGETICKÉHO, PŘÍRODNÍHO a ZDRAVÉHO bydlení a používání OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ nejen ENERGIE.
Toto je připravovaný a nyní prakticky se již rozjíždějící nový projekt Šamanské jurty. Bude se jednat o semináře a workshopy se zaměřením na nejen obyčejné bydlení. Je to spíše životní styl moderního člověka ve spojení více s přírodou. Jde o neobyčejné bydlení, alespoň prozatím. Proto naším cílem je seznámit co největší okruh lidí s alternativou v bydlení a žití, která se snad právě i s naší pomocí stane jednou běžnou záležitostí.


V projektu se bude odrážet několik směrů, které se vám tímto pokusím nastínit:

1. Nízkonákladové a nízkoenergetické bydlení za použití přírodních materiálů a bez zbytečně velké stavební techniky.

Nízkonákladové a nízkoenergetické bydlení za použití přírodních materiálů a bez zbytečně velké stavební techniky.
V plánu jsou workshopy na stavbu obydlí ze dřeva, juty, slámy a hlíny a jílů, které budou provázeny semináři o nových a jednoduše i vlastním přičiněním dostupných zdrojích stavebního materiálu a jeho výrobě.
V první fázi připravujeme projekt na stavbu domu ze slámy, který bude vycházet a stát na základech jurty. Takovýto dům bude vhodný i pro stálé bydlení a jeho výhoda je v možném umístění na jakémkoliv pozemku bez stavebního povolení. I touto legislativou a problematikou se bude část semináře zabývat.
V této části budeme preferovat co nejjednoduší přírodní stavitelství a kombinovat jej třeba se skautskými stavbami a semináři a workshopy ve spolupráci se skauty, kteří nám pomohou ukázat, jak možno přežít třeba jen nouzově v přírodě. Na takovéto stavby je většinou potřeba jen dřevo, sekera, popřípadě provaz a pila, a nějaká plachtovina se také hodí.
Budeme se, ale také zabývat třeba i s takovými alternativami, jako je celoroční bydlení v karavanu v přírodě. Tato alternativa je vhodná pro lidi, kteří mají rádi trochu toho komfortu, ale přeci jen by rádi byli celý rok v přírodě a ještě ke všemu mobilní, soběstační, za pár korun a v teple, pohodlí a přitom příliš nenarušovali ráz krajiny.

2. Nízkoenergetické, úsporné a soběstačné domy a bydlení.

V této části se budeme zabývat moderním stavitelstvím za použití moderní techniky, která se dá taktéž kombinovat a použít případnými zájemci, staviteli, svépomocnými staviteli, kutily a nadšenci i při stavbě nízkonákladového domu. Dále zde bude téma nízkoenergetický ve smyslu pořízení surovin za nízké nebo ekologické energetické náklady.
Předpokládáme, že v tomto oddíle budou zájemci o takovéto bydlení, malý i větší stavitelé, výrobci od drobných po velké firmy až po architekty, designery, a najdou se určitě i různí kutilové, zlepšovatelé a vynálezci, kteří přinesou další rozměr a techniky.
Z těchto setkání by měli těžit jak zájemci o toto stavitelství, tak stavebníci, kteří získají další náměty pro zákazníky, i dodavatelé, kteří všem budou moci předvést
své výrobky, přinášející úspory, ekologičnost a ochranu našeho zdraví i životního prostředí.

3. Obnovitelné zdroje energie a surovin.

Zde se budeme zabývat především zdroji energie na vytápění a výrobu elektřiny, ale i obnovitelnými zdroji stavebního materiálu a surovin. A co že to jsou obnovitelné zdroje? Pro jistotu to připomenu: jsou to zdroje, které jsme schopni obnovit a reprodukovat, což je například dřevo a jiné plodiny, anebo jsou přírodou vytvářeny v takovém prakticky nekonečném množství, jako je sluneční energie a další.
Budeme se zde například zabývat slunečními kolektory, fotovoltaickými panely, větrnými a vodními elektrárnami, biomasou, kořenovými čističkami, přirozenou klimatizací, geotermální energií, tepelnými čerpadly a dalšími možnými alternativami .

4. Pozitivní a negativní energetické zóny a vliv staveb na člověka.

A právě tato část vytvořila onen moment spojení šamana s bydlením. A když se zamyslíme, není to jen tímto momentem. Další paralely můžeme vidět v přírodním způsobu bydlení ve stepích, tajze, horách a zkrátka divočině Sibiře. I tam je spojení, ale ten hlavní motivační moment byl a je šamanský obřad očistění domu. Dalším momentem zrodu bylo, když se na semináři se šamanskou Ludmilou Oyun objevovali různí účastníci. Jeden z nich se například zabývál vyhledáváním energetických zón v domech, které působících na člověka. Další byl výrobcem nepálených cihel, nebo účastnice, která se měla zájem o studium vlivu starých staveb a jaký byl jejich účel projektování k působení na člověka. A bylo rozhodnuto, kam se naše činnost bude dále rozšiřovat, a přitom zůstane stále na stejném poli, vlně.
Zde asi neodmyslitelně patří staré čínské učení Feng Šuej (Feng Shui) a zájemci samozřejmě se s ním zde taktéž setkají.

 

Naše semináře, workshopy, přednášky a další akce budou určeny všem zájemcům o tato témata, a to od jednotlivců po sdružení a firmy. Ti všichni se u nás mohou setkávat, nabírat znalosti, zkušenosti, tvořit a dále předávat.
A kdo bude přednášet? Budeme se snažit pro Vás zajistit nejlepší kapacity v těchto oborech, znalce a odborníky. Taktéž se může přihlásit kdokoliv, kdo má k uvedeným tématům co říci a my s ním vytvoříme plán a zařadíme do programu.
Máme se stále všichni učit a tady v tomto je možnost jak nemrhat zdroji a energií, a to energií jak přírody tak i vlastní. To je vlastně jakýmsi mottem celého projektu i ve spolupráci s částí šamanskou, etnografickou a etnologickou: skloubit moderní techniku, výdobytky a vynálezy s přírodním a přirozeným způsobem života.
Už teď se sami moc těšíme na příští rok a nové akce, které budou probíhat nejen v přírodním prostředí naší jurty, ale i na přilehlém nově zrekonstruovaném mlýně, který by mohl být pro semináře v provozu možná již koncem podzimu tohoto roku.

Mládek 20.10.2008
Šamanská jurta