Vzájemná spolupráce

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 27. 11. 2008

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 19.11.2008


Od léta se mnoho změnilo. Málokdo vidí změny jako celek, zatím vnímáte pouze jen určité časové úseky. Vše se však začíná propojovat a jednotlivé úseky se spojují do jednoho celku. Brzy bude možné uvědomit si změny, které již nastaly, jako jedinnou událost. Mnoho z vás netuší, co je čeká. Vytváříte svou budoucnost sami za sebe. Není to jednoduché, je třeba žít vědomě a také stále častěji nacházíte návody, jak na to a snažíte se toto v životě uplatňovat. Mnozí pracují se světelnými bytostmi, aniž by zaznamenali jakoukoliv svou vědomou aktivitu. Někteří dokonce tuto práci povýšili nad svůj osobní prospěch. Každý se může připojit, pokud bude chtít. Napojení je velice důležité, dosud každý zastával svůj názor a svůj úkol. Nyní dochází, zrovna tak jako v časových úsecích, k propojování jednotlivců a seskupování do jednoho celku. Možnosti jsou neomezené. Někteří zde již budou brzy povolaní převzít své poslání. Mnozí již cosi tuší, ale dosud nevědí. Ale ta doba nastává. Další a další probuzení vytvoří dohromady skupinu, která povede další a ukáže jim jejich cestu skrze Boha. Pro veřejnost se během několika dnů z neznámých stanou známí. Duchovní bytosti se spojují na úrovni vědomí a pozvednou společně ostatní jedince. Změní se hierarchie bytostí a nová Země povstane. Mnozí se uvidí v novém světle a proniknou do svých středů, aby se propojili s Bohy uvnitř sebe samých. Všichni, kteří se účastní těchto proměn, jsou vedeni vyššími bytostmi, které také vzájemně, i spolu s námi, spolupracují na projektu vzestupu. Někteří přišli tuto práci vykonat přímo na Zemi. Nyní se děje a bude dít mnoho zázraků a jevů nepopsatelných. Důvodem je, aby co nejvíce lidí našlo víru. Nebudou přesvědčováni násilím, ale během tohoto procesu budou vedeni svými životy cestou lásky. Během novoročních oslav se změní vzhled oblohy a bude možné vidět lodě, které budou záměrně bez ochranných štítů, aby je mohlo zahlédnout co největší množství lidí. Nebudou již pochybnosti o existenci dalších bytostí, které nežijí na Zemi. Mění se vnímání. Je možno vidět mnoho, co dosud zůstávalo skryto. Přichází období náhlých, ale trvalých změn. Tyto změny nastanou také díky vám. Nyní již se obloha mění a den přichází. Objeví se ten, na koho netrpělivě čekáte již 2 tisíce let. On vás povede a naučí vás žít lásku. Ukáže se a povede vás. Na toto buďte připraveni a pomozte mu s jeho úkolem. Soustřeďte se na lásku.