Jak nás současné změny ovlivňují?

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 28. 11. 2008

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 26.11.2008


Stále jsou připomínány změny a mnozí čekají a pozorují, kdy už nějaké změny přijdou. Někteří pochybují, jiní očekávají, mnozí si nejsou jisti. Mění se spoustu věcí, vše je v pohybu. Mění se prostředí kolem, mění se klima, struktura Země, energetické složení, fyzická stavba člověka, změny probíhají všude, kam se jen podíváte. Nejdůležitější změna, avšak méně postřehnutelná, je změna pohledu na příchozí události a změna vědomí. Vědomí se stává bdělejším, uvědomujete si to, co byste před časem sotva postřehli. Ale to, co nevidíte, to vás činí nejistými. Cítíte vnitřním smyslem náznaky čehosi, avšak nejste si jisti odkud to pochází. A z této nejistoty časem vznikají pocity strachu a depresí. Jsou to však spíše pocity z minulých prožitých událostí, které na vás doléhají a zapříčiňují stavy smutku, bolesti a beznaděje. Málokdo si uvědomuje, že prožití života je spojeno s psychickým stavem. Běžnou součástí vaší dnešní mysli je spěch, neúspěch ve společnosti, ve vztazích, pochybnosti, různé závislosti a strachy a nerozhodnost. A kolize mezi vírou a nedůvěrou spojenou s pochybnostmi způsobuje další problémy. Avšak naštěstí jsou zde také další pocity a to pocit vedení, důvěry v sebe sama, ve vesmír, víra v krásu, lásku a pochopení. Vše, co je spojováno s pocity, utváří lidské životy. Mnoho z vás se stále točí v kole, neboť dosud nepochopili mechanismus fungování života a životních událostí. Nepochopili, nechtějí chápat anebo jsou příliš pohodlní na to, aby se sami stali součástí té změny. Budoucnost pro ně znamená opět obavy a strach a čím více toto v myslích udržují, tím více se vše materializuje. Je to velmi složitá doba. Je nutné stihnout daleko více věcí za stejné časové období. Velmi se zesiluje vnímání okolních energií a mnozí ještě neumí žít s odstupem od energií ostatních. Velice snadno se takto nechávají psychicky ovlivnit. Tímto potom do sebe od ostatních vstřebávají energie smutku, obav a nejistot a tím pádem se vše šíří jako lavina. Je důležité uvědomovat si, o čem přemýšlíme, hlídat si své myšlenky a uvědomovat si, jestli mají původ v našem nitru anebo se odkudsi objevily jakoby z ničeho nic. Toto se však bude postupně rychle stabilizovat. Přizpůsobování se změnám probíhá velice rychle a během několika měsíců budete opět o velký krok dále. Za několik měsíců také budete moci zvládnout daleko větší nápor, nežli dosud.