Životní pohled zpět

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 05. 12. 2008

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 4.12.2008


Mnoho bylo řečeno o tom, co se děje kolem vás. Co se děje na Zemi a co se děje v celém vesmíru. Nyní přichází velice důležitá událost. Během měsíce prosince bude zesílen vliv energií dopadajících na Zemi a to bude mít za následek velice silnou očistu, jak u lidí, ale také Země samotné. Země již sama pociťuje, že stále více lidí zneužívá její dobroty. Objeví se také hrozba, že hrozí vesmírná katastrofa. Půjde však pouze o planý poplach, vše se poté ukáže jako neopodstatněné. Okolo Vánoc se energie zmírní a lidé budou moci oslavit svátky v klidu, i když v různých oblastech Země budou stále vládnout nepokoje a chaos. Zde však bude možné říci, že se vše zklidní a zmírní. Mnozí očekávají různě avizované události, možná však budou zklamáni, neboť v širším pochopení se tyto události dějí v nich samotných. Světelné jevy, které se projevují ve stále větší míře, budou dále doprovázet denní události. Samotní lidé se však budou cítit velice napjatě, jakoby v očekávání čehosi. Toto bude zapříčiněno změnami ve vesmíru. Změny, o kterých spoustu lidí nic neví, avšak jsou spjaty s pohybem vesmírných těles a mají vliv na život na Zemi. Několikrát se změní okolí Slunce, mnozí toto také nezaregistrují. Někdo si uvědomí, že se cosi děje, ale bude to přikládat spíše svým problémům, nežli tomu, co se děje s jejich vědomím a také tomu, co se děje spousty světelných let od nich. Stále budou proudit energie a působit na vše kolem sebe. To se děje neustále v celém vesmíru. Na svátky budou také mnozí podrobeni retrospekci ( pohledu zpět, do minulosti) sama sebe. Budou vedeni, aby zhodnotili to, co prožili, případně vše uvedli na pravou míru. Myšlenky budou neustále kolovat, dokud se lidé nenaučí tyto myšlenky ze svých myslí odstranit. Tak jako každý rok budou lidé zavaleni událostmi, pociťují a budou pociťovat stres. Poté přijde zklidnění a pohled dovnitř. Vše však vede pouze k jedinému a to je vyčištění mysli, karmy a fyzických těl a ke změně v postoji v přijímání toho, co přichází, uvědomování si změn a nahlížení na ně bez emocí. Lidé se probouzejí. Během Vánoc si budou uvědomovat nejsilněji, neboť budou ve stavu relativně největšího klidu po dlouhé době. Vše je součástí všeho, Bůh vás provázej na vaší cestě.