Víte kdo to je?

Autor: Ukázka z knihy <@>, Téma: Moudra, Zdroj: Modlitba žáby, Vydáno dne: 06. 12. 2008

Mnohdy kolem nás procházejí andělé nepoznáni...Pětičlenná rodinka si vyjela na pláž.
Děti si užívaly moře a stavěly hrady z písku, když tu se v dálce objevila jakási stará žena.
Šedé vlasy jí poletovaly ve větru, šaty už měla jen samé špinavé cáry.
Jak šla, sbírala pořád cosi ze země, dávala to do tašky a něco si při tom mumlala.

Rodiče přivolali děti k sobě a nakázali jim, aby se od té staré paní držely dál.
Když je míjela, usmála se na ně.
Nikdo jí však pozdrav neopětoval.

Za pár měsíců se o té stařeně dozvěděli, že ze svého vlastního rozhodnutí zasvětila celý život tomu, že na plážích sbírala skleněné střepy, aby se o ně nepořezaly děti.

(Anthony de Mello - Modlitba žáby)