Příští rok…

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 11. 12. 2008

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 10.12.2008


Nikdy se nebude dít to, co nyní. Odchází staré, nastupuje nové a tak se zde staré a nové setkávají, než staré úplně uvolní místo novému. Obvykle je každá změna doprovázena okolními projevy, zrovna tak je to i nyní. Zprávy, které jsou denně vypouštěny do světa se týkají různých neštěstí, krachů, katastrof a hlavně jsou to zprávy z velké části vytvořené uměle, aby lidé prožívali paniku a strach. Není možnost jak to zvrátit, neboť je vše plně rozjeto. Pouze lidé by neměli reagovat tak, jak se od nich očekává a podléhat klamu, ale tvořit si svůj vlastní přístup k problému, svůj vlastní úsudek. Mnohé věci se tak dějí hlavně proto, že toto vše lidé dovolí. Vše, o čem přemýšlíte a čeho se bojíte, přichází do vašeho života. Toto je právě jeden z příkladů. Abyste se nebáli, stačí si uvědomovat, že vše jsou pouze lži a manipulace, které nemohou přetrvávat věčně. Jednoho dne budou prohlédnuty a poté již nebudou plnit svou funkci. Někteří jsou schopni si toto uvědomovat, velká část lidí však tohoto schopna není. Mnoho informací přichází na svět. A tyto informace se mimo jiné týkají změn na Zemi, změn v lidech samotných. Změny probíhají neustále, avšak kdo si toho všimne? Kdo se pozastaví nad tím, že spoustu věcí se najednou děje úplně jinak, než se dělo dosud? Nebo myslíte, že se neměníte? Pokud si to myslíte, tak je to omyl. Mění se hlavně vaše vědomí. Máte možnost pozvedat vědomí stále výše až na hranici, kdy již budete cítit vše, co ostatní, budete znát to, co ostatní, budete vědět. Cesta je dlouhá a zdá se stále těžší. Mnoho z vás ještě „dohání“ co nestihli za celý rok, neboť do dalšího roku lze postoupit pouze s čistým štítem, s poznáním a prožitím toho, co mělo být prožito. Pokud to někteří nezvládli, následující rok pro ně bude opět náročným rokem, vrátí se to, co zůstalo nedořešeno a opět se budou opakovat situace, které povedou k poučení se do dalšího žití. Ti, kteří zvládli to, co měli a v současnosti pociťují klid, budou v následujícím roce také prožívat své učení, avšak již postoupili o stupeň výše a ocitnou se tak vibračně nad těmi, kteří stále opakují stejné chyby a brání se změnám. V následujícím roce bude velice těžké období, doprovázené přírodními abnormalitami, spíše se dá říci, že se bude velice často měnit počasí a nebude se chovat tak, jak jsme zvyklí, ale spíše nevypočitatelně. Způsobí to spoustu problémů, ale vše bude zvládnuto v mezích snesitelnosti. Nadále se budou měnit vibrační pásma a vše se bude posouvat výše. Realita se již nyní odtrhává od původní, žité a dochází k jejímu pozměnění. Mnozí pocítí naléhavost, to, co pociťujete jako zvláštní procitnutí kdesi, pocity žaludku jako na vodě anebo zvláštní pocity tlaku v hlavě, to bude doprovázeno ještě dalšími projevy, jako různé zrakové vjemy, zrcadlové vidění anebo změna jasnosti vnímaných obrazů. Mnoho věcí se bude dít. Nelze stále ulpívat v minulosti. Vše jde postupně a tak, aby bylo možno udržet krok a tempo. Všichni dostanou pouze to, co unesou, ani o trochu více. Všichni jste milováni.