Rekapitulace

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 18. 12. 2008

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 17.12.2008Dnešní vzkaz je spíše dodatek k minulému, neboť nebylo řečeno vše, co řečeno být mělo. V první řadě je nutno podotknout, že vše, co se děje, je v zájmu Země i jejích obyvatel. Veškeré změny se týkají také meziplanetárních prostorů. Je to náročné období, vše se stává daleko rychlejším a psychicky náročnějším. Mnozí nejsou schopni zvládat nasazené tempo. Je důležité, aby v lidských životech vládl klid a pohoda a kdo nebude schopen toto zajistit, bude velice těžce dobývat životní úspěchy. Během následujících dnů se vše zklidní, přicházejí Vánoční svátky a jak již bylo řečeno, v některých místech zcela zavládne klid a pohoda. Je to nutné z důvodu odpočinku od vší práce a načerpání nových sil, neboť následně se opět znovu zcela ponoříte do řešení těžkých životních situací. Doba, kdy na něco čekáte, končí. Nyní se nastaví rychlejší časový posun a během několika týdnů budete opět v plném tempu. Mnoho z vás však již prožilo to, co mělo a půjde cestou náročnější nežli dosud. Je to z toho důvodu, že se již blíží k cíli a cesta těsně před cílem je vždy nejsložitější. Většina zdravotních problémů bude umořena, všichni, kteří dosud nezvládali změny energií na Zemi již odešli anebo odcházejí. Avšak je spoustu dalších, kteří na Zemi v tomto období chtějí žít, chtějí zažívat důležité události v celkovém vývoji. V těchto chvílích ztišení a klidu buďte více vnímavější ke svému okolí, k tomu, co se děje kolem vás a hlavně, co se děje s vámi. Vaše sny dostávají skutečnou podobu. To, co se s vámi děje v noci, má také vliv na vaše rozhodování. Snění se stává skutečným a odráží se ve vašich životech. Načerpané zkušenosti jsou násobeny zkušenostmi během spánku. Nebuďte zalezlí ve svých ulitách, ale vyjděte ven. Uvědomujte si skutečnost, své tělo, svou mysl a své myšlenky. Buďte milí k ostatním a s láskou přijímejte vše, co k vám přichází. Boží náruč je otevřená všem, stačí pouze chtít. Toto není o tom, co vás čeká, jde spíš o rekapitulaci toho, co bylo a co se může dít, čím můžete přispět ke svému štěstí. Otázky o tom, co vás čeká, budou také časem zodpovězeny. Avšak vše je akční, vše se děje z ničeho nic a také v závislosti na vašich vizích. Sami utváříte svou přítomnost a budoucnost. Kolem vás je spoustu nešťastných lidí, kteří potřebují vaši pomoc. Buďte láskyplní a pomožte ostatním, neboť tím pomáháte sami sobě. Děkujte za dny, které vám byly darovány a které jste mohli prožít. Věřte sami sobě a dokážete velké věci. Věnujte lásku všem a také jí přijímejte, pokud k vám přichází. Buďte šťastni. Amen.