O mužnosti alebo Nedajme sa vykastrovať

Autor: Převzato <@>, Téma: Společnost a vztahy, Zdroj: nirgan.host.sk, Vydáno dne: 20. 12. 2008

Zamyšlení nad tím, proč muži v konzumní společnosti ztrácejí svoji mužnost.


Tak ako naše gény skladajú sa z génov matky a z génov otca, aj naša životná energia skladá sa z energie ženskej a z energie mužskej. Ženská energia je všeprijímajúca, bezpodmienečne dávajúca, súcitná a vnímavá, čo je do nej zasiate, tomu dáva vzrast. Mužská energia je bojujúca, dosahujúca, víťaziaca, podnikavá, vynaliezavá, plodiaca nové veci. Tak, ako všetci máme otca i matku, rovnako všetci máme obe energie a obe sú potrebné pre život.

Pozrime sa teraz na tú mužskú polovičku nás samých. Čo sa s ňou deje v dnešnej dobe? Ako a kde sa prejavuje? V prvom rade je to dnes obchod a podnikanie. Tam bojuje, dosahuje a víťazí. Tá istá energia, ktorá kedysi lovila mamutov alebo chránila stádo oviec pred vlkmi, dnes iným spôsobom zabezpečuje živobytie. Skutočne však víťazí? V dnešnom konkurenčnom boji sťaženom byrokratickými prekážkami a podvodným správaním partnerov, víťazia väčšinou len mamutie nadnárodné koncerny, ostatné firmy krachujú alebo prežívajú na hranici alebo sú na mamutoch plne závislí. Nie my sme lovcami mamutov, ale mamuti sú lovcami nás. Neúspechom a nedosiahnutím cieľa mužská energia trpí a je frustrovaná. Dôsledkom je často impotencia, ktorá je rozšíreným civilizačným problémom dneška. Prečo ju ľudia v minulosti nepoznali? Lebo šli do lesa a to, čo chceli, to aj ulovili. Nebolo frustrácie a nebolo impotencie. Čo je príčinou jej dnešného rozmachu? To, že je len málo tých, ktorí skutočne môžu dosahovať svoje ciele a víťaziť. Väčšina ľudí je odkázaná poslúchať svojich nadriadených alebo svojich chlebodarcov. Je málo priestoru pre iniciatívu a samostatnosť, lebo akonáhle chcete zobrať svoj osud a svoje podnikanie do vlastných rúk, ste závislí na množstve vecí, štát, banky, dodávatelia, odberatelia, mamuty, ... Trh s Viagrou potom prosperuje a vy ste pomaly ale iste oberaní o svoju mužnosť, čiže kastrovaní.

V prírodných národoch, keď prijímali chlapca za muža, podstúpil rituál dospelosti, v ktorom musel preukázať veľkú dávku odvahy. Dnes sa nič také na školách neučí, mladí muži nie sú vychovávaní k odvahe, k samostatnosti, k vynaliezavosti a vôbec k mužnosti. Sú cvičení len poslúchať nadriadených a správať sa podľa naučených modelov. Napriek všetkým deklarovaným slovám o slobode individuality ste veľmi závislí na množstve vzťahov. V minulosti muž bojoval sám so silami prírody. Dnes v spoločnosti so široko rozvinutou deľbou práce bojuje s ľudskou nespoľahlivosťou, obmedzenosťou, hlúposťou a zákernosťou a ten boj je oveľa ťažšie vyhrať. To platí rovnako pre robotníka, ako aj pre manažéra.

Ako náhradné riešenie za neúspech v podnikaní je vám ponúknutý šport. Ak by vám ešte zostali nejaké zvyšky mužnej energie, môžete ju investovať do fandenia futbalu či hokeju. Dosýta si môžete vybúriť všetku svoju agresivitu na schopnosti či neschopnosti futbalových a hokejových tímov. K svojej najvyššej spokojnosti sa vybliakate na štadiónoch. Úspech a víťazstvo športovcov však vôbec nezávisí od vás. Zase ste len obeťou niečoho mimo vás a vaša mužná energia trpí, lebo nebojuje skutočne, ale len fiktívne. Frustrácia mužnosti sa zvyšuje.

Ak ste prehliadli aj tento klam, máte možnosť dať sa na terorizmus. Stanete sa mafiou, či už v bielych golieroch alebo bez nich. Vaša mužnosť sa realizuje používaním nekalých metód. Máte peniaze, autá, ženy a moc. Nie ste závislí, ste sám sebe pánom, pokiaľ vás samozrejme nezastrelí konkurenčný gang.

Alebo sa stanete pouličným revolucionárom. Anarchistom, či fašistom, zanieteným komunistom, či fanatickým islamistom. Vaša mužnosť si nájde svoje miesto v boji za ideály násilnými metódami. Ženy budú šalieť za vami a za vašou chlpatou odvážnou idealistickou bojovnou hruďou.

A to je všetko? Nie, ešte je tu jedna možnosť, na kraji, nepovšimnutá a zabudnutá. Aká? Stať sa nenásilným bojovníkom za život a dobro. Nenásilie? Tak to predsa nie je nič mužného, poviete si. Ale skúste si len spomenúť, akým spôsobom ste získali svoju partnerku? Vari násilím? Možno ste ju uniesli od rodičov, ale dúfam, že len s jej súhlasom. Možno ste s ňou šli poza školu, ale bolo to násilné?

Takže, vážení muži, nedajme sa vykastrovať a bojujme. Každý tak, ako vie, ale najlepšie tak, že neškodíme iným. Buďme nežní k dáme menom Život, ona si to predsa zaslúži. A oná dáma prebýva v každej živej bytosti. Budme nežní a ohľaduplní k dámam, ale pevní a vytrvalí v spravodlivosti a v spravodlivom boji proti tomu, čo naším dámam škodí. Nebojujme proti životu, ale bojujme za život. Bojujme a víťazme, lebo na to sme tu. Nezapierajme svoju mužnosť, lebo tým zapierame Život v sebe. Je tu veľa pascí, ktoré sú nastražené našej mužnosti, ale my ich s prehľadom obídeme a zvíťazíme. Nedáme si hádam uväzniť to, čo z nás robí mužov.

Milan Rusko
Z archívu Nirgan.sk