Konec roku

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 02. 01. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 31.12.2008


Nastává poslední den roku 08. Celý tento rok byl velice těžký, Země se silně očišťovala a s ní také všichni její obyvatelé. Mnozí očekávají, že nový rok již bude daleko příznivější. Ale všichni víte, že to, jaký život budete mít, to záleží čistě na vás. Nový rok přinese spoustu náhlých změn, mnohdy neočekávaných a také ničících klid a pohodu. Vše se pohybuje ve vlnách, jak znáte pod pojmem jednou dole a jednou nahoře. Poklidné období bude střídáno bouřemi a mnohdy doslova. Někteří budou stále pociťovat problémy v komunikaci s okolím a nyní se již tyto problémy budou velice razantně řešit, aby nebyly opakovány staré chyby. Mnoho duší také opouští tento svět, nové přicházejí a mnoho z vás je nadále připravováno k práci, která vás čeká. Mnozí zatím nevědí, co je jejich úkolem, ale všichni mohou důvěřovat, budou dovedeni a poznají, co přišli vykonat. Rok 08 byl velice namáhavý co se týká i partnerských vztahů a rozkolů v nich. Partneři se rozcházeli, spoustu z vás prožívalo samotu. Další prožili zklamání, nevěry a neporozumění. I v příštím roce toto bude pokračovat. Mnozí hledají ty pravé partnery, kteří patří do jejich životů. Rok 09 toto bude stále více umožňovat. Partneři budou k sobě vedeni a pouta, která vzniknou, budou velice silná. Během roku se také několikrát velice výrazně změní počasí. Mnozí budou velice překvapeni rychlým střídáním deště se slunečním svitem, střídáním teplot a extrémními výkyvy. Fyzické problémy budou stejné, jako dosud, velice rychle budou odeznívat. Lidé si začínají uvědomovat změny, které je potkávají a začínají žít vědoměji, nežli před rokem. Tento trend bude pokračovat, mnozí zvládnou několik životních lekcí najednou v krátkém období a budou vyneseni do vibrací, které jim umožní silné vcítění do ostatních a také získají schopnosti, které donedávna měli pouze ti „vybraní“. Je však velice důležité uvědomit si, co do svého života vpouštíte, vše se materializuje velice rychle a jakmile si toto uvědomíte, budete schopni žít velice šťastný a plodný život. Všichni lidé cítí změny, něco končí a něco začíná. Nyní ještě neznáte odpovědi na to, co vás čeká. V novém roce však vše nabere rychlý spád. Nikdo již nebude moci plout proti proudu. Pokud by se o to snažil, bude potopen. Nebojte se ničeho, neboť strach jen přitahuje další strachy. Věřte sami sobě a věřte v lásku a vedení. Buďte s láskou. Amen.