Co se to s námi děje?

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 15. 01. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 14.1.2009


Je to tak. Žijeme ve složité době. Ano, na Zemi přicházejí stále vyšší energie, které vše očišťují, tak proč to pořád opakovat. Všichni jsou si toho vědomí. Neustále se však mnoho lidí diví, kolik problematických situací jsou nuceni prožívat. Energie se rozpínají a probouzejí ve vás to božské. Mnozí jsou změnami nadšeni a vnímají je velice pozitivně. Na druhé straně jsou ostatní skeptičtí k tomu, co se děje, neboť nevidí žádný pozitivní výsledek a nejraději by se prožívání tohoto okamžitě vzdali. Avšak nelze se vracet, cesta již byla nastoupena. Je to, jako by jste se vzdali bez boje. Pokud chcete mít ve svém životě čistě uklizeno, je nutné začít vyhazovat smetí, které již není třeba a překáží nám v pohybu. Stále více se ozývá, že tyto informace jsou jen snůška bezcenných slov. Pro někoho to tak opravdu může být. Ale jsou to jen informace, je na vás, jak s nimi naložíte. Na druhou stranu spousta dalších s těmito slovy rezonuje. Mnozí v těchto informacích poznávají své životy a životní zkušenosti, mohou porovnávat a poznávají, že nejsou sami, komu se to všechno děje, že nejsou „blázni“. Opravdu se vše mění, doslova se všechny jistoty, které jste dosud měli, obrací naruby. Život plyne velice rychle, hodiny a dny běží a než se nadějete, prožíváte další týden a další měsíc. Vše směřuje do bezčasovosti. Vy toto ještě nedokážete plně vnímat. A také není všechno takové, jaké to vnímáte. Nejste si častokrát jisti, co se s vámi děje, prožíváte zvláštní situace a nejste schopni určit jejich původ, ocitáte se v jiných realitách. Ve snech cestujete, měníte místa, vracíte se do minulých životů. Už i během dne se objevují takovéto okamžiky. Energetické obaly se rozšiřují a pojímají do sebe příchozí energie. Mnohem více si uvědomujete sami sebe. Nejste jen bytosti bojující o přežití, nacházíte se ve významné vývojové fázi, kdy zažíváte stavy mimo prostor a čas. Častokrát vás to tak pohltí, že se vracíte jen neradi zpět. Prožíváte časoprostorové propojení realit. Všichni se měníte, již nejste takoví, jací jste bývali. Zároveň se již projevujete i v jiných realitách. Jste na více místech najednou. Vaše vědomí se šíří skrze prostor a propojuje se svým božským já. Možná nechápete tyto proměny a mnohdy je velice složité to popsat. Ale děje se to. A vy můžete výrazně přispět k proměně vás samých. Naučte se pronášet slova díků, pokory a odpuštění. Díky těmto slovům se budete cítit den ze dne líp a líp.