Přeměna neboli transformace emocí

Autor: Ukázka z knihy <@>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 29. 01. 2009

Stephen Wolinsky

Transformaci lze definovat jako změnu stavu nebo přeměnu kvality nebo stavů mysli… Pro toho, kdo zkoumá sebe sama, pro terapeuta, duchovního hledače nebo pro jedince, zkoumajícího vědomí, je nezbytné porozumět, proč prožíváme emoce, události nebo situace daným způsobem. Hněv bez označení je energie jiné formy než smutek. Smutek je energie jiné formy než nenávist. Jakmile se jednou prožijí bez označení, odpadnou úsudky (neměl bych cítit hněv), hodnocení (hněv je špatný) a výklad (co to o mně říká, že cítím hněv, nebo co si o mně lidé pomyslí, že se hněvám?), a jsme ponecháni pouze s čirou energií. Energie bez označení je stěží něco, z čeho by se člověk měl cítit špatně, a jeden z účastníků semináře po provedení tohoto cvičení poznamenal: „Není důvod bránit se prožitku hněvu, je to jen energie, pouhá jsoucnost.“ 


Pohlížením na emoci jako na energii dojde k transmutaci… Pouhým pozorováním nebo sledováním emocí, myšlenek a pocitů jako toho, co jsou (totiž energie), se prožitek sám proměňuje…

Aby cokoliv ve fyzickém vesmíru mohlo existovat, musí to mít energii.

Kdyby emoce jako hněv, strach atd. v sobě neměly energii, byly by problémem?

Mohl by existovat problematický stav, kdyby neměl žádnou energii?

„Hodnota spočívá v samotné intenzitě emocionálního rozruchu, v energii, kterou by člověk měl mít zcela k dispozici k nápravě stavu snížené přizpůsobivosti.“ (C.G.Jung, 1960)

Vy jakožto pozorovatel zážitku dodáváte označení. Následující kvantová cvičení lze použít k odnětí označení a prožívání zážitků jako toho, co jsou… Účelem je dát nám možnost praktikovat cvičení a všímat si, co se stane. Povšimněte si, že kvantová psychologie není sport pro diváky; jejím základním, kamenem je prožitek. Praxe je neodmyslitelná.

Účelem následujícího cvičení je pomoci vám začít transformovat vaše prožitky tak, abyste psycho-emocionální energii zakoušeli jako čirou energii, která se objevuje v různých tvarech či formách. To nám dovolí pokročit do hlubšího vnímání sebe, protože psychická energie se už nevyčerpává odporem vůči vytvořenému označení. Jak jsem se zmínil dříve, pokud označím energii za hněv, „který je špatný“, budu se pak bránit vlastnímu vytvořenému označení. Během této skupiny kvantových cvičení se po nás žádá, abychom odňali emocím označení a zakoušeli je jako učiněné z energie.

 

Kvantové cvičení č. 19  -  Práce se strachem:

Krok 1.    Vybavte si příběh nebo vzpomínku o tom, kdy jste cítili strach.

Krok 2.    Dovolte strachu, aby se projevil.

Krok 3.    Všimněte si, kde se ve vašem těle strach projevuje..

Krok 4.    Odvraťte pozornost od příběhu, proč strach cítíte

Krok 5.    Zaměřte pozornost a soustřeďte se na strach sám; a nyní mu odejměte označení a pohlížejte na něj jako na energii.

Krok 6.   Pokud pracujete ve skupině, navažte očima kontakt s různými členy skupiny, pohlížeje na energii uvnitř nich jako na utvořenou z téže energie jako energie uvnitř vás.

 

Pokud cítíte strach, může vám vaše mysl poskytnout mnoho důvodů, proč se bát. Lidé obvykle soustřeďují pozornost na příběh o tom, proč mají strach. V tomto cvičení odvrátíte pozornost od příběhu a zaměříte ji na strach sám. Kde je strach ve vašem těle? Začněte soustředit pozornost na strach sám...

Připomeňte si, že vaším úkolem je vidět ho takový, jaký je, nikoliv měnit ho, pohybovat jím nebo ho obětovat Bohu. Jen na něj pohlížejte jako na energii. NESNAŽTE se ho měnit. Proč? Protože když se snažíte něčeho se zbavit nebo to změnit, kladete tomu odpor...

Dovolte tedy odznačené energii, aby měla svůj vlastní tělesný pohyb, aniž byste ho přerušovali úsudky („to bych neměl mít“), posuzováním („to je špatné“) nebo výkladem („co to o mně říká?“). Tím, že dovolíte, aby se projevil přirozený, tělesný pohyb energie, energie projde přímo skrze vás. V podstatě můžete jít energii z cesty a dovolit jí, ať si dělá, co chce…

Dítě cítí energii, která jím prochází, a začne dělat rámus. Maminka nebo tatínek řeknou: „Nevztekej se.“ Zde dochází k vnějšímu přerušení pohybu energie tělem. Rodiče označili zvuk za ječení, vztek, špatný. Dítě se učí označovat tento energetický tělesný impuls jako vztek a špatný a začne přerušovat své vlastní vyjadřování emocí…

My zde snímáme z emoce veškerá označení s jejich významy, pohlížíme na ni jako na energii a dovolujeme jí, ať si dělá, co chce. To je pociťování emoce, což se poněkud liší od vyjadřování pocitů. Dovoluje to, aby se přerušení rozřešilo. Pohlížíte na emoce jako na energii, jen abyste na ně pohlíželi a všímali si, co se děje, aniž byste s nimi spojovali v mysli nějaký záměr, nebo cíl měnit je, nebo se jich zbavit. Vidíte emoce jako energii. Dělejte to jen tak – bez jakéhokoliv záměru!!!

Když tato cvičení provádíte, sledujte a všímejte si, co se děje, když jste svědky emocí coby učiněných z energie. Když sledujete emoci, začněte ji cítit jako energii. Dívejte se na emoci jako na energii, pohybující se vaším systémem. Pokud má emoce nepříjemná spojení, má energie tendenci sílit a sílit, protože byla více potlačována. Postupně se energie začne pohybovat sama od sebe. Může to trvat pět nebo deset minut, možná pět dní nebo pět vteřin. Není naspěch a není v tom záměr, jen odnětí označení a sledování emocí jako energie… Můžete to dělat ve svém volném čase. Jen u toho vydržte a nakonec se s tím něco stane.

Před lety, když jsem žil v Santa Cruz, jsem měl telefonát, který byl velmi rozrušující. Nikdy jsem nezažil záchvat strachu, ačkoliv jsem jako psychoterapeut mnohokrát pomáhal lidem s tímto problémem. Po tomhle telefonátu mi tělo zchladlo, srdce mi bušilo a byl jsem zmrazený a v hrůze. Opravdu jsem nevěděl, co to je. Kristi, dobrá partnerka, řekla: „Máš záchvat paniky.“ Netřeba říkat, že jsem s tím bojoval, bránil se tomu, choulil se do pokrývek. Bylo to strašné. Abych to ještě zhoršil, šel jsem a podíval se na film Oběti války. Jako bych se nemohl nasytit trestu.

Později jsem si myslel: „Už se stěží mohu dočkat příštího záchvatu paniky.“ Proč? Protože v něm byla taková spousta energie k použití. A opravdu, o dva týdny později, BUM, bušení srdce, vyschlo v ústech, tělo zmrazené hrůzou. Avšak tentokrát jsem si udržel určitou „pozorující přítomnost“ a uvědomoval jsem si, co se děje. Lehl jsem si na podlahu a soustředil pozornost na své tělo, na strach, na vjemy jakožto energie. Můj postoj byl „vezmi mě kamkoliv“. Po krátké době jsem cítil, jak se mé srdce otevřelo. Byl jsem zranitelný, velmi spojený se sebou a prožíval jsem nádherný stav. To je potenciál tohoto druhu cvičení.

Všechna tato cvičení jsou rozvržena tak, aby transformovala vaše obvyklé uvědomění ze soustředění se na příběh o tom, proč, k soustředění na emoci samotnou, jakožto utvořenou z energie, ať je to emoce příjemná nebo nepříjemná…Vaše emoce jsou energie … všechno je energie v různých tvarech a formách... sledujete emoce jako energii bez jakéhokoliv záměru, jen se zájmem a se zvědavostí. Všímáte si, co se bude dít…

Měníme návyk. Všichni jsme byli vycvičeni soustředit se na příběh nebo důvod, proč se cítíme tak, jak se cítíme. Během praxe se začnete zcela přirozeně soustřeďovat na energii samu. Lze to přirovnat k výuce nějakému sportu. Zpočátku si můžete připadat velmi neohrabaně, ale za nějakou dobu můžete sport hrát, aniž byste na něj mysleli. Začne se to dít samo od sebe. Když se dostanete do bazénu, nemusíte přemýšlet o plavání, plavete. Nemusíte přemýšlet o zadržování dechu, když jdete pod vodu, děláte to. Cvikem se to stane přirozeným...

Jeden z účastníků semináře se mě zeptal: „To vypadá docela rafinovaně, jak to tedy použít v každodenních situacích?“ Řekl jsem: „V kontextu semináře to je často zapeklité, protože můžete nebo nemusíte být schopni vyvolat smutek.“ Jde o cvik, takže během každodenního života, když se věci objevují, můžete pozorovat a používat energii jako pohonnou látku, aby vás znovu spojila se sebou samými. Tak se z každého prožitku stává pohonná látka nebo energie a příležitost ke spojení tím, že na emoci pohlížíme a prožíváme ji jako energii, spíš než běžná zkušenost oddělení a odpojení, když se emoci bráníme a opatřujeme ji označením.

 

Z knihy: Stephen Wolinsky "Kvantové vědomí"

Vydalo nakladatelství PAPRSKY