Pečení pro děti

Autor: Pozvánka <@>, Téma: Společnost a vztahy, Vydáno dne: 28. 01. 2009

Pečení pro děti je veřejná sbírka konaná pod záštitou Českého výboru pro UNICEF formou prodeje pekařských a cukrářských výrobků za dobrovolnou cenu, přičemž výtěžek z prodeje je vždy věnován na podporu předem určeného programu, ale také na pomoc dětem, které se ocitly v krizové situaci z důvodu přírodní nebo válečné katastrofy.


Pečení pro děti probíhá tak, že pekaři a pekárny, dobrovolní spolupracovníci a známé osobnosti, pod jejichž patronací se akce konají, upečou nějaké sladké či slané pečivo (koblihy, koláče, záviny, perníčky, preclíky apod.) a kolemjdoucí si je mohou "koupit" za libovolný příspěvek, vhozený do kasičky.

Od října 2008 probíhá Pečení pro děti i v Brně.

Akce se koná jedenkrát měsíčně vždy první sobotu v měsíci od 10.00 hod. do 17.00 hod. v obchodním domě Velký Špalíček.

Příští pečení se koná 7. února. Patronem bude oděvní designérka Liběna Rochová a výtěžek bude věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie KRTEK.

www.krtek-nf.cz

více informací najdete na:

www.peceniprodetivbrne.cz


Markéta Přibylová a Kateřina Kobosilová


Markéta Přibylová
+420 605 84 84 88
www.peceniprodetivbrne.cz