Sebepoznání

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 28. 01. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 21.1.2009Nový rok nastal a s ním i spoustu nových možností pro každého z vás. Někteří se ihned chopili svých šancí a začali pracovat na zlepšení svého života. Někteří však stále na nějakou čekají. Navenek vůbec nemusí být patrné, zda ten či onen okamžik vhodnou šancí je. Je dobré naučit se rozlišovat a vyhodnocovat i sebemenší změny, které vás potkávají. Mnozí nejsou schopni vidět svůj život z nadhledu a také proto nevidí nové možnosti. Spousta energie se valí na Zemi. Energie, která vše očistí, boří staré struktury, ale také poničí spoustu starého, pracně vybudovaného tak, že nezbydou nežli sutiny. Je to nutné z toho důvodu, že někteří se minulosti drží jako klíště. Minulost jim poskytuje oporu, současnost a budoucnost přináší neznámo, strach a obavy. O mnoho lépe jsou na tom ti, kteří žijí přítomností, i když takových není mnoho. Země stále prochází očistným procesem a zatím tento proces zvládá velice dobře. I když zesílené energie mohou být na některých místech velmi pustošivé, Zemi to výrazně prospěje. Pouze pro lidstvo to bude na některých místech a v některých časových obdobích neúnosné. Energetické změny se projevují během každého okamžiku života. Všichni sami určují svou budoucnost, avšak neustále vkládají pochybnosti a pak se diví, že nic nefunguje tak, jak by chtěli. Je to složitá doba pro spoustu z vás a není možné říci, že se to bude lepšit. Vše probíhá jako na vlnách, jednou nahoře, jednou dole. Střídá se období klidu a míru s obdobím těžším a negativním. Takto je to zařízeno, vše ve vesmíru má dvě polarity. Únor bude svým způsobem podobný jako měsíc leden. Mnoho bytostí se napojuje na své vyšší já a stále více z vás je schopno vnímat, co se děje v jiných dimenzích. Není zde nikdo, kdo by sjednotil vaše myšlenky a ukázal vám směr. Mnozí by rádi vedení, ale ten, kdo vás vede, jste vy sami. Učte se poslouchat sami sebe a odpovědi neodmítejte a realizujte. Nenechte si od nikoho radit, co máte nebo nemáte dělat. Každý má dost svých problémů a měl by je vyřešit. Do konce zimy zbývá ještě několik dnů, využijte je k poznání sebe sama, uvědomujte si své chyby, pocity, myšlenky a strachy. Ten, kdo toto během zimy zvládne, bude začátkem jara odměněn, neboť se na chvíli zavře hvězdná brána a to, co jste do té doby přijali, začnete v tomto čase zužitkovávat. Vše letí a spoustu věcí již měla být dávno hotova. Ale stále ještě máte na výběr. Vše se děje s přítomností Boha ve vašich srdcích.

Buďte s láskou.